Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:38  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:39  //  zobrazené: 1542

Koľko finančných prostriedkov bolo poskytnutých v rámci rozpočtu mesta (obce) v danom roku na kapitálové výdavky

číslo: I06/2013

Požadované informácie: koľko finančných prostriedkov bolo poskytnutých v rámci rozpočtu mesta (obce) v danom roku na kapitálové výdavky na regeneráciu sídiel a rekonštrukciu verejných priestranstiev a akú časť z toho tvoril nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie.

 

 

 

 

Rok

Všetky kapitálové výdavky na regeneráciu sídiel  a rekonštrukciu verejných  priestranstiev

(Spolu v rámci rozpočtu obce)

Z toho získané ako NFP z ROP v rámci opatrenia

4.1. Regenerácia Sídiel

2011

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2006

 

 

 

Mesto Šaľa e-mailom zo dňa 6. februára 2013 zaslalo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ani napriek výzve nedoplnil do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.