Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.04.2010 - 09:11  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:16  //  zobrazené: 1874

Koľko bolo celkove vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu okružnej križovatky pri Olympii a akú čiastku hradilo mesto Šaľa

číslo: I08/2010

Požadované informácie:

a) Koľko bolo celkove vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu okružnej križovatky pri Olympii a akú čiastku hradilo mesto Šaľa?
b) Aký bol rozpočtový náklad poslednej rekonštrukcie cesty na ul. Vlčanská a kto uhradil náklady?
c) Aká je zmluvná cena na zhotovenie okružnej križovatky na ceste II/573 a koľko hradí mesto?
d) Či v zmluvnej cene kruhovej križovatky je aj rekonštrukcia cesty II/573 v úseku
od kostola po železničné priecestie?

Sprístupnené informácie:

a) Okružná križovatka ul. Vlčanská, Hlavná, Kráľovská
- stavebné náklady na realizáciu Okružnej križovatky pri Olympii
9.247.361,24 Sk + 19%DPH, spolu 11.004.359,88 Sk
- projektová dokumentácia cca 250.000,- Sk
- geodetické zamerania, geometrický plán cca 100.000,- Sk
- mandátna zmluva – stavebný dozor cca 100.000,- Sk
            spolu: 11.454.359,88 Sk.
            V celej výške hradené Mestom Šaľa.

b) Rekonštrukcia MK Vlčanská
- stavebné náklady na rekonštrukciu komunikácie ul. Vlčanská
      10.736.082,65 Sk + 19%DPH, spolu 12.775.938,35 Sk
- poplatok za odloženie splatnosti cca 1.450.000,- Sk
- projektová dokumentácia cca 210.000,- Sk
- geodetické zamerania, geometrický plán cca 100.000,- Sk
- mandátna zmluva – stavebný dozor cca 50.000,- Sk
spolu: 14.585.938,35 Sk
            V celej výške hradené Mestom Šaľa.
 K bodu a) + b) sú nepriame náklady: vklad pozemkov pod telesom križovatiek
            a komunikácií v cene 1,- Sk v hodnote min. 10.000.000,- Sk.

c) zmluvná cena na zhotovenie Okružnej križovatky ul. Dolná, ul. Vlčanská a ul. Družstevná
      840.356,95 Eur + 19%DPH, spolu 1.000.024,77 Eur
- finančný podiel Mesta Šaľa podľa zmluvy o združení na stavebné objekty
      SO 022 Úprava cestyII/573 ul. Dolná 1.časť
      SO 022 Úprava cestyII/573 ul. Dolná 2.časť
      SO 080 Teplovod
      317.467,88 Eur + 19%DPH, spolu 377.786,77 Eur

- náklady Mesta Šaľa na spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie vo výške 1.040.600,- Sk + 19%DPH, spolu 1.238.314,- Sk
- náklady Mesta Šaľa na spracovanie PD dopravného značenia počas realizácie stavby vo výške 1.488,30 Eur + 19%DPH, spolu 1.771,08 Eur
Náklady mesta na zhotovenie okružnej križovatky vyplývajú zo zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom (schválené uznesením č. 1/2009-XXVI. z 1. riadneho MsZ zo dňa 12.2.2009.)
d) V zmluvnej cene je zahrnutá rekonštrukcia komunikácie ul. Dolná v úseku od kostola po rekonštruovanú križovatku – 1.časť, od rekonštruovanej križovatky po príjazdovú cestu k hromadným garážam pred železničným priecestím – 2.časť.

Žiadateľ: Ing. Michal Lužica, Šaľa