Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 23.08.2019 - 08:43  //  aktualizácia: 03.09.2019 - 09:39  //  zobrazené: 713

Jozef Belický získal čestné občianstvo mesta Oroszlány

Maďarské mesto Oroszlány je už od roku 1993 družobným mestom Šale. Pred 26-timi rokmi o sebe Šaľa a Oroszlány veľa nevedeli. Práve rok 1993 bol rokom, kedy sa stretli u spoločného partnerského mesta Kuhmo, vo Fínsku. Tam vzniklo priateľstvo a dlhoročná spolupráca medzi našimi mestami. Tento rok sa stalo ale niečo výnimočné. Primátor Jozef Belický získal čestné občianstvo mesta Oroszlány. ,,Na udelenie čestného občianstva mesta Orozslány Jozefovi Belickému, dalo návrh viacej organizácií. Mestské zastupiteľstvo nakoniec prijalo rozhodnutie. Nezvykne sa to hovoriť, ale v jeho prípade môžeme povedať, že išlo o jednohlasné hlasovanie, čo znamená, že všetci boli za. Naše priateľstvo s Jozefom Belickým, je nielen na pracovnej úrovni, ale aj v súkromnej sfére,“ povedal primátor mesta Orozslány Lazók Zoltán.

Primátor Šale Jozef Belický, si bol titul čestného občana prevziať na slávnostnom podujatí, kde sa prítomným prihovoril ich rodnou rečou. ,,Môžem povedať, že som dieťa šťasteny. Dostalo sa mi ocenenia za to, čo robím rád, za to čo ma napĺňa a čo mi poskytlo mnoho nezabudnuteľných a šťastných chvíľ. Verím, že úcta, rešpekt a nezlomné priateľstvo medzi našimi mestami, vytrvá ešte veľmi dlho a že ho budú podporovať a uchovávať aj naši potomkovia,“ uviedol vo svojom príhovore primátor Šale Jozef Belický.

V rokoch 1991 – 2002 pôsobil Jozef Belický na mestskej polícii v Šali. Ako náčelník šalianskej polície založil tradíciu medzinárodného policajného futbalového turnaja a významne sa podieľal na tom, aby sa vzťahy medzi Šaľou a mestom Oroszlány, ale aj ďalšími partnerskými mestami stále zveľaďovali. Organizoval spoločné tábory pre deti zo Šale i pre deti z Orozslánu, podieľal sa na organizácii lyžovačiek na Slovensku pre deti z V4 a neustále pomáhal slovenskej samospráve v meste Oroszlány. ,,Jozefa Belického poznám už 25 rokov. V Oroszlány ho každý pozná pod menom Belický Jóžka. Obyčajne, u nás takto pekne hovoríme takému človeku, ktorého máme veľmi radi. Keď ho navrhli, aby sa stal čestným občanom mesta, v diskusii neodznela žiadna pochybnosť,“ doplnil poslanec mestského zastupiteľstva a bývalý primátor mesta Oroszlány Székely Antal.

Jozef Belický nie je prvým čestným občanom zo Šale. V roku 2000 získal čestné občianstvo aj vtedajší primátor Július Morávek. Zaujímavé je, že od roku 2014, titul čestného občana mesta Oroszlány, nebol nikomu udelený. Aj v Šali máme obyvateľov z Oroszlánu, ktorí sa zaslúžili o titul čestného občana mesta Šaľa. Jednou z nich je predsedníčka Slovenskej menšinovej samosprávy v meste Oroszlány Alžbeta Szabová. Čestné občianstvo mesta Šaľa získala v roku 2009. Spolupracuje s Maticou slovenskou v Šali a pomáha pripravovať kultúrno-spoločenské podujatie Dedinský deň. Podujatie propaguje v tlači, rozhlase, regionálnych televíziách a prispieva tým k udržaniu a pozdvihnutiu slovenskej kultúry v Oroszlányi. Čestným občianstvom mesta Šaľa sa môže pochváliť i bývalý primátor Oroszlánu Sunyovszki Károly.

V minulosti bolo maďarské mesto Oroszlány známe skôr ako malá slovenská dedinka. Pôvodnú dedinu totiž zničili Turci a na začiatku 18. storočia  sa sem prisťahovali Slováci. Dnes má Oroszlány približne 20 000 obyvateľov, avšak ešte stále tvoria značnú časť Slováci, ktorí sa hlásia k našim kultúrnym hodnotám a tradíciám. Nie je preto nezvyčajné, že sa tu nachádza Slovenský pamiatkový dom, na ktorého nádvorí sa každoročne koná Dedinský deň.

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdaním ocenení sa udialo 20. augusta 2019 v deň, kedy v Maďarsku slávia štátny sviatok sv. Štefana.

Primátorovi Jozefovi Belickému k udeleniu čestného občianstva mesta Oroszlány samozrejme gratulujeme a veríme, že vzťahy medzi našimi mestami budú naďalej také dobré, ako boli doteraz.

 

 

(DH)