Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.07.2017 - 12:20  //  aktualizácia: 14.07.2017 - 12:21  //  zobrazené: 1637

Je tento rok možnosť upraviť vegetačnou dlažbou miesta na sídlisku vo Veči, ktoré sú teraz zasypané štrkom?

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Vec
Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2017


V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. 06. 2017,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Je tento rok možnosť upraviť vegetačnou dlažbou miesta na sídlisku vo Veči, ktoré sú teraz zasypané štrkom? Tieto novovytvorené miesta slúžia na parkovanie.

2. Chcel by som sa spýtať, či by sa nedal upraviť vstup do Šale smerom z Galanty výmenou prenosných obrubníkov a vyčistením cesty.

3. Chcel by som sa spýtať, či by sa v súčinnosti s políciou nedalo dohliadnuť na vodičov, najmä kamionistov, ktorí jazdia rýchlo cez Kráľovskú ulicu.

4. Chcel by som upozorniť na chýbajúce dosky na lavičke oproti kostolu v Šali.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Momentálne prebieha obstarávanie na dodávateľa stavebných prác na spevnenie plôch upravených provizórne zásypom z makadamu. Spevnenie bude realizované ešte v tomto roku.

2. V roku 2017 nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky na výmenu vodiacich pásov v križovaní ciest ul. Štúrova a Kráľovská. Ďalším dôležitým faktorom je, že tieto komunikácie sú zaradené do siete ciest I. triedy a patria pod správu SSC, a.s. a mesto nemôže investovať do majetku iných subjektov.


V priebehu mesiaca august vyčistíme ulicu Kráľovskú, nakoľko je obdobie čerpania dovoleniek a tieto práce si vyžadujú súčinnosť mestskej polície (uzávierka cesty), umiestnenie značiek a zabezpečenie čistiacich áut.  

3. O situácii týkajúcej sa neprimeranej rýchlosti kamiónov na ulici Kráľovskej bolo vyrozumené OO PZ a ODI Šaľa, v ktorých kompetencii je meranie rýchlosti vozidiel. Zároveň boli požiadaní o častejšie kontroly zamerané na dodržiavanie rýchlosti vozidiel na spomenutej ulici, pričom im bola ponúknutá aj súčinnosť hliadok MsP Šaľa.

4. Chýbajúce dosky na lavičke oproti kostolu doplníme.


S pozdravom

 

 

 


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali