Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 05.02.2009 - 11:28  //  aktualizácia: 05.02.2009 - 11:30  //  zobrazené: 2370

Informácia o prevádzkovaní separovaného zberu odpadu

číslo: I01/2009

Požadované informácie:

1. či je v meste prevádzkovaný separovaný zber odpadu a aké komodity sú do tohto separovaného zberu zahrnuté (papier, plasty, sklo, kovové odpady, nápojové kartóny atď.),
2. v prípade, že je prevádzkovaný separovaný zber odpadu, uveďte prosím akým spôsobom je tento systém realizovaný (zber vrecový, kontajnerový, kombinovaný systém),
3. koľko zberných nádob a s akým objemom sa v meste nachádza pre jednotlivé druhy odpadov ( napr. 10 ks 240 l kontajnerov na sklo, 15 ks 1100 l kontajnerov na plasty, ..),
4. kto je majiteľom infraštruktúry separovaného zberu odpadu (zberných nádob),
5. považujete infraštruktúru separovaného zberu odpadu za dostatočnú,
6. či mesto čerpalo prostriedky na vybudovanie infraštruktúry zberu (zberné nádoby) z Recyklačného fondu,
7. hmotnosť plastov, papiera a skla, ktorá bola v meste vyzbieraná a vytriedená v roku 2007 a v roku 2008.

Sprístupnené informácie:

v prílohe článku.

Prílohy