Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 25.08.2022 - 07:51  //  aktualizácia: 27.09.2022 - 17:33  //  zobrazené: 2683

Hlasujte v 2. ročníku projektu a vyhrajte K park

Šaľa sa uchádza o K PARK, potrebujeme Vaše hlasy!
Netreba nič kupovať, iba sa zaregistrovať a každý deň na webe hlasovať! Nevynechajte ani jeden deň a môžete vyhrať elektrickú kolobežku!
 

informácie nájde na  www.kauflandpark.sk

Do druhého ročníka projektu K Park sa prihlásilo spolu 27 miest a mestských častí, jedným z nich je aj ŠAĽA. Opäť budú súťažiť o 7 originálnych K Parkov! Tak nečakajte a podporte svoje mesto alebo mestskú časť vyplnením hlasovacieho formulára. Hlasovanie prebieha od 25. 8. 2022 do 5. 10. 2022. Zoznam 7 mich víťazných bude zverejnených 6. 10. 2022.

Hlasujte v 2. ročníku projektu a vyhrajte K park to správne miesto na trávenie voľného času

Netreba nič kupovať, len sa zaregistrovať a potom každý deň zahlasovať za svoje mesto.  Čím zvýšite šancu na výhru nielen svojho mesta ale aj svoju, pretože navyše sa môžete zapojiť do súťaže o 30 elektrických kolobežiek!
 


REGISTRÁCIA TU


Časté otázky
•    V akom termíne prebieha hlasovanie?
Hlasovanie na stránke www.kauflandpark.sk sa spustí dňa 25. 8. 2022 a bude ukončené 5. 10. 2022 o 23:59:59 hod. Hlasovanie po tomto termíne už nie je platné.
•    Ako môžem hlasovať?
Hlasujúci, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania, sa na stránke zaregistruje. Registrácia je potrebná iba pri prvej návšteve. Následne sa hlasujúci prihlasuje svojim vytvoreným účtom. Pri registrácií je potrebné zadať e-mailovú adresu. Hlasujúci bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré mu bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa registrácia dokončí. Po dokončení registrácie hlasujúci udelí hlas mestu/mestskej časti, ktorú si zvolí. Odoslaný hlas sa danému mestu/mestskej časti ihneď pripočíta, prepočíta koeficientom a poradie sa na stránke v reálnom čase upraví. Hlasujúci môže hlasovať každý deň iba jedenkrát.
•    Pri hlasovaní mi ukazuje, že moje telefónne číslo už je registrované
Jedno telefónne číslo je možné použiť len na jednu registráciu resp. prihlásenie sa.
Ak sa napríklad registrujete cez Facebook a použijete jedno telefónne číslo na overenie, zadané telefónne číslo už nemôžete použiť na ďalší spôsob registrácie, resp. prihlásenia sa.
Ak chcete sa chcete registrovať resp. prihlásiť sa cez FB, alebo aj e-mail, je vždy potrebné na overenie zadať jedinečné telefónne číslo.
•    Kedy sa môj hlas započíta?
Každý hlas sa započíta ihneď po zahlasovaní, kliknutím na tlačidlo “Odoslať hlas“ na stránke www.kauflandpark.sk. Hlas sa danému mestu/mestskej časti ihneď pripočíta a prepočíta koeficientom. Zobrazené poradie sa na stránke aktualizuje najneskôr minútu po odovzdaní hlasu. Pre zobrazenie aktualizovaného poradia je potrebné stránku obnoviť
•    Čo je to koeficient a ako sa prepočítavajú hlasy?
Aby sme zabezpečili rovnaké šance pre všetky zaregistrované mestá/mestské časti, odovzdané hlasy sa prepočítavajú tzv. koeficientom. To znamená, že počet odovzdaných hlasov sa delí počtom obyvateľov daného mesta/mestskej časti a vynásobí sa 100 000.
•    Prečo nemôžem hlasovať za akékoľvek mesto?
Hlasovať môžete len za mestá a mestské časti, ktoré sa do projektu prihlásili.
Zoznam prihlásených miest a mestských častí nájdete tu.
•    Môže sa mesto/mestská časť prihlásiť do projektu dodatočne?
Do projektu sa mohli mestá a mestské časti prihlásiť do 30. 6. 2022. Dodatočné prihlásenie po uvedenom termíne nie je možné.
•    Koľko miest/mestských častí môže získať K Park od spoločnosti Kaufland?
V druhom ročníku projektu môže vyhrať 7 miest/mestských častí, v ktorých následne vystaviame športovo-oddychový areál K Park.
•    Ako môžem zvýšiť šance svojho mesta/mestskej časti na výhru?
Každý môže motivovať svoje okolie k odovzdaniu hlasu svojmu mestu/mestskej časti  hlasovaním na stránke www.kauflandpark.sk. Taktiež môžete zdieľať akékoľvek informácie spojené s projektom, napríklad z facebookového profilu Kaufland Slovensko a facebookového profilu mesta/mestskej časti.
•    Koľkokrát môžem hlasovať?
Hlasovať za Vami zvolené mesto/mestskú časť, môžete každý deň iba raz. Hlasovať tak môžete každý deň až do 5. 10. 2022 do 23:59:59 hod. Odovzdanie hlasu podlieha:
a) pri prvej návšteve registrácii a stránke www.kauflandpark.sk
b) pri opakovaných návštevách prihláseniu na stránke www.kauflandpark.sk
•    Ako zistím priebežné poradie miest/mestských častí v hlasovaní?
Priebežné poradie miest/mestských častí počas hlasovania je zobrazené na webovej stránke www.kauflandpark.sk.
•    Kedy budú zverejnené výsledky hlasovania?
Finálne výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr 6. 10. 2022 na webovej stránke www.kauflandpark.sk. Výherné mestá/mestské časti budú následne kontaktované e-mailom aj telefonicky.
•    Na koho sa môžem obrátiť v prípade technických alebo akýchkoľvek iných otázok ohľadom hlasovania, registrácie alebo celkovo projektu?
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese kauflandpark@kaufland.sk.
•    Prebieha počas hlasovania aj nejaká súťaž?
Áno, pre hlasujúcich sme pripravili aj súťaž o 30 elektrických kolobežiek MS ENERGY NEUTRON N3 v hodnote 349 eur.
•    Ako sa môžem zapojiť do súťaže?
Hlasujúci, ktorý odovzdá aspoň jeden (1) platný hlas a zároveň v čase trvania súťaže riadne vyplní a odošle spolu s hlasovacím formulárom aj súťažný formulár, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.
•    Môžem súťažiť aj bez toho, aby som hlasoval/la?
Do súťaže sa môže zapojiť len ten, kto počas trvania hlasovania riadne odovzdá aspoň jeden hlas.
•    Koľkokrát sa môžem zapojiť do súťaže?
Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je obmedzený. Každý súťažiaci môže byť do súťaže zapojený len toľko krát, koľko krát platne zahlasuje za vybrané mesto/mestskú časť.
•    Čo môžem vyhrať?
Žrebovať budeme 30 výhercov a každý z nich môže vyhrať elektrickú kolobežku MS ENERGY NEUTRON N3 v hodnote 349 eur. Konkrétny súťažiaci môže byť vzhľadom na počet vyplnených a odoslaných formulárov vyžrebovaný len jedenkrát.
•    Ako sa dozviem o výhre?
Výhercovia súťaže budú kontaktovaní do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania prostredníctvom SMS správy/telefonátu na telefónne číslo, ktoré uvideli v súťažnom formulári.
•    Kedy dostanem svoju výhru?
Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú výhercom odovzdané najneskôr do 30 dní od ukončenia celej súťaže.
•    Musím platiť daň z výhry?
Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Ceny sme do tejto súťaže vyberali tak, aby stanovenú hodnotu neprekračovali a výhercovia nemuseli platiť daň z výhry.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41 / A 
831 04 Bratislava 3
SLOVAKIA
www.kaufland.sk

  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č.489/B. IČO: 35790164.
Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, táto konajúca prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri


 

Prílohy

Plagát

(pdf - 973.64 kB)