Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 12:26  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:31  //  zobrazené: 2167

Forma zabezpečenia vybraných verejných služieb v meste Šaľa.

číslo: I20/2006

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

1. Zber a odvoz TKO - externý dodávateľ  – verejná súťaž
2. Údržba verejnej zelene – externý dodávateľ – verejná súťaž
3. Údržba verejného osvetlenia – externý dodávateľ – verejná súťaž
4. Údržba miestnych komunikácií – externý dodávateľ  do 30.6.2006 – verejná súťaž
5. Cintorínske služby – Mesto Šaľa + externý dodávateľ

Platné do 31.12.2006.

Od 1.1.2007 externý dodávateľ vybraný verejnou súťažou:

1. Zber a odvoz TKO – SITA Slovensko a.s.
2. Údržbu verejnej zelene, údržbu verejného osvetlenia, údržbu miestnych komunikácií a cintorínske služby bude zabezpečovať BRANTNER Šaľa s.r.o.

Žiadateľ:  Slavomíra Fellegiova, A. Svianteka 27, 085 01  Bardejov