Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.04.2017 - 07:59  //  aktualizácia: 25.04.2017 - 08:00  //  zobrazené: 2967

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ZD)  mestu Šaľa oznámila, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa priloženého harmonogramu. Povinnosť oznámiť uvedené prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona
č. 251/2012  Z. z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov má ZD. Napriek tomu, že Mesto Šaľa nie je podľa zákona povinné oznamovať prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom, postupuje predmetnú informáciu verejnosti. Prípadné žiadosti, sťažnosti, oznámenia adresujte priamo ZD (p. Bachmanová 031/5573105).

 

Dňa 3. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 10:00 h:

 

Fr. Kráľa č. 2/VE

Dňa 3. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 14:00 h:

 

Nitrianska č. 1/BL, 1/PR, 1/ZA, 3, 3/VE, 3961/1

Dňa 22. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 12:00 h do 13:00 h:

 

Budovateľská č. 1, 1/PR, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2/VE, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/OP, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 60, 62, 64, 
66, 7, 8, 816/8, 9
Hlavná č.  11 , 13, 15, 15/VE, 17, 17/ZA, 3, 5, 7, 9
Kukučínova č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 7, 8, 8/OP, 9
Vlčanská č.  6939
P. J. Šafárika  č. 6/BL

 

 

Dňa 22. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 09:00 h:

 

Agátová č. 2
Jánošíkova č. 61/OP , 63/OP
Kráľovská č. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31,  31A/ZA, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41/VE, 42, 44, 45, 47, 5, 52, 54, 6/ZA, 7
SNP  č. 1/ZA , 32/ZA, 34, 48, 48/VE
Smetanova č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9

 

Dňa 22. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 10:00 h do 11:00 h:

 

Hviezdoslavova č. 11, 13, 13/A, 15, 3, 5, 7, 9
Námestie Sv. Trojice č. 2
Nábrežná č. 12 , 12/BL, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4
Pionierska č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Vinohradnícka č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 73, 8, 80, 9
Záhradnícka č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 146/4, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/VE, 20, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27A, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 4/BL, 41, 5, 6, 7, 8, 9
Školská č. 10, 11, 12, 13, 14, 14/A, 15, 16, 17, 18, 1A, 2, 20, 24, 26, 28, 28/OP, 3/ZA, 30, 32,32/BL, 6, 7, 8, 9

M. R. Štefánika č. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75

 

 

 

Dňa 23. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 09:00 h:

 

Hviezdoslavova č. 1, 6941
Mostová č. 1 , 1/PR, 1/VE, 1/ZA, 11, 13, 15, 2, 3, 3/OP, 4, 5, 6, 7, 7/VE, 8, 9
P. Pázmaňa č. 10, 10/VE, 12, 12/VE, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 28, 28/ZA, 30, 32, 4, 4/BL,6, 8

M. R. Štefánika č. 1 , 14/ZA, 19, 2, 2/PR, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3/OP, 31, 4, 5, 6, 7

 

Dňa 23. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 10:00 h do 12:00 h:

 

Agátová č. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7,70, 72, 9
Bilická č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32/VE, 33, 35, 35/ZA, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Murgašova  č. 10, 11, 12, 13, 13/VE, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30,  32, 34, 36, 38, 40
SNP č. 1682/3 , 2393, 2393/7, 34A, 36, 38
Staničná č. 4

Dňa 23. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 13:00 h do 15:00 h:

 

Diakovská č. 14/BL, 14/PRI, 3/BL, 3/OP, 4, 5, 5158, 7

Dňa 24. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 11:00 h:

 

Hlboká č. 2, 4, 6, 8
Horná č. 22/VE , 24, 24/VE, 24/ZA, 28, 3/ZA, 5, 7, 7/ZA, 7018, 9
J. Kollára č. 1, 1/BL, 1/VE, 1/ZA, 10, 11, 12, 13, 14, 14/BL, 14/VE, 16, 17, 18, 19, 2, 2/BL, 2/PR,  3, 4, 4/A, 5, 6, 6/OP, 8/ZA, 9
Nešporova č. 23/OP

Robotnícka č.  1, 10, 11, 12, 13, 13/A, 14, 15, 16, 18,  19, 2, 21, 22, 23, 24, 24/VE, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Váhová č.  19/VE

 

Dňa 24. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 11:30 h do 14:30 h:

 

Horná č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 6946
Vajanského č.  11 , 13, 9

 

Dňa 25. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 09:00 h:

 

Horná č. 8
Nešporova č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17/OP, 17A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34/OP, 36, 36/OP, 38, 40, 5, 7, 8, 9
SNP č. 10 , 12, 14, 2, 4, 6, 8
Vajanského č.  1 , 1/OP, 15, 231, 3, 5, 7, 7/OP, 7/PR
Čsl. armády č.  10 , 12, 2, 4, 6, 8

 

Dňa 25. mája 2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 10:00 h do 13:00 h:

 

Bottova č. 10, 12, 14, 16, 2, 2638/PAR, 4, 6, 6947, 8
Nešporova č.  4/D2 , 4/D3, 6, 6/VE
SNP č. 40
Váhová č.  1 , 1/BL, 11, 13/ZA, 15, 15/ZA, 3, 5, 7, 9
Čsl. armády č.  14 , 16, 18, 20, 22