Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.02.2017 - 12:32  //  aktualizácia: 17.02.2017 - 13:18  //  zobrazené: 2322

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

 Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa bude konať 22.februára ( streda ) o 16,00 h v dome kultúry.

 

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci marec 2017 – zást.MsKS
4. Návrh operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2017- ref.MsÚ a MsKS
5. Úlohy PHSR mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu v roku 2017 –ref. MsÚ
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie

 

Prizvaní:

- Ing.Botka, vedúci MsKS
- Ing. Čižmáriková, ref.MsÚ


Poznámka:

- Informáciu k bodom č.4 a č.5 prosím predložiť v písomnej podobe v súlade
s dokumentami schválenými MsZ


Šaľa, 17.2. 2017
                                                                                          Július Morávek
                                                                                          predseda komisie