Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.04.2009 - 09:15  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:17  //  zobrazené: 5262

Databáza názvov ulíc s číslami orientačnými a súpisnými v meste Šaľa

číslo: I09/2009

Požadované informácie: databáza názvov ulíc s číslami orientačnými a súpisnými v meste Šaľa

Sprístupnené informácie v prílohe:

neskrátený názov ulice (námestia), neskrátený názov príslušnej mestskej časti, orientačné číslo, súpisné číslo – názov súboru Ulice, súp.č., or.č. Šale.xls (310 kB).

Žiadateľ: MAPA Slovakia Plus, s.r.o.

Prílohy