Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.11.2019 - 15:08  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 15:09  //  zobrazené: 1066

Či má Vaše mesto – mestský úrad popísané manažérske a podporné procesné postupy (mapy procesov v samospráve).

číslo: I18/2019

Požadované informácie:

  • či má Vaše mesto – mestský úrad popísané manažérske a podporné procesné postupy (mapy procesov v samospráve).

 

Sprístupnené informácie:

Mesto Šaľa nemá zavedený manažérsky systém riadenia a teda ani popísané procesné postupy v zmysle systému manažérstva kvality podľa ISO, ani CAF, ani EFQM ani podobných nástrojov a teda nemá spracované ani mapy procesov.

Ešte v roku 2003  sa mesto uchádzalo o finančné zdroje na projekt, ktorého predmetom malo byť zavedenie EMS a QMS do činnosti mestského úradu a aj mestskej polície. Projekt však nebol podporený, preto sa nerealizoval.