Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.01.2011 - 08:39  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:41  //  zobrazené: 2279

Či je možné na miestach určených na vylepovanie plagátov, pútačov, umiestniť leták s ponukou výrobkov?

číslo: I42/2010

Požadované informácie:
• Či je možné na miestach určených na vylepovanie plagátov, pútačov, umiestniť leták s ponukou výrobkov?
• Či je možné, aby leták umiestnila na určené miesto mestom poverená osoba?
• Aká je cena a spôsob úhrady za poskytnutú službu?
Sprístupnené informácie:
• Mesto Šaľa povoľuje na určených miestach umiestnenie plagátov, pútačov a letákov.
• Letáky umiestňuje na určené miesta len osoba poverená mestom.
• Platný cenník za poskytnutú službu je  za 1 ks na 2 týždne:

formát A4  0,33 EUR
formát A3  0,66 EUR
formát A2  0,82 EUR
formát A1  0,99 EUR
formát A0  1,16 EUR
väčší           1,65 EUR

Spôsob úhrady je:
• v hotovosti, pokiaľ  propagačné materiály budú dodané osobne
• prevodom na účet, pokiaľ propagačné materiály budú doručené prepravnou spoločnosťou  spolu s  priloženou objednávkou, na základe ktorej Vám bude vystavená faktúra za požadovanú službu.

Žiadateľ: Osmoza, s.r.o. Košice