Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.11.2019 - 16:46  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:46  //  zobrazené: 1365

Chcel by som sa opýtať, či by sa mohli vyrezať na Rímskej ul. suché stromy a vysadiť miesto nich nové.

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2019

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

„Chcel by som sa opýtať, či by sa mohli vyrezať na Rímskej ul. suché stromy a vysadiť miesto nich nové. Na spomínanej ulici sa nachádza aj alej, ktorú by bolo dobré doplniť výsadbou nových stromov.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Suché stromy na ul. Rímskej boli odstránené a v budúcom roku sa zrealizuje aj nová výsadba stromov.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia