Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2023 - 11:42  //  aktualizácia: 06.04.2023 - 11:43  //  zobrazené: 911

Chcel by som sa opýtať, či by sa dala osadiť informačná tabuľa na ulici Nitrianska pri supermarkete Coop Jednota vo Veči

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2023

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 03. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. „Chcel by som sa opýtať, či by sa dala osadiť informačná tabuľa na ulici Nitrianska pri supermarkete Coop Jednota vo Veči
  2. Chcel by som sa opýtať, či sa dá skontaktovať s majiteľom bývalej výmenníkovej stanice vo Veči medzi ulicami Slnečná, Gen. L. Svobodu, Cintorínska. Budova je v dezolátnom stave a hrozí možnosť úrazu.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Vzhľadom k obmedzeným finančným možnostiam rozpočtu pre rok 2023 momentálne neplánujeme osadiť nové informačné tabule v meste Šaľa, ale Váš návrh budeme evidovať.
  2. Mesto oslovilo vlastníkov predmetnej budovy ohľadom zjednania nápravy a riešenia opráv budovy, aby neohrozovali okoloidúcich. Vlastníci budovy už požiadali odbornú firmu o obhliadku, ktorá ju vykonala s tým, že v 16. týždni im predloží celkovú cenovú ponuku na nutné opravy a možný harmonogram realizácie týchto prác, o ktorom vlastníci budovy budú mesto informovať.

Mestský úrad v kontexte takýchto prípadov plánuje navrhnúť zavedenie dane z nehnuteľností za chátrajúce budovy formou návrhu všeobecne záväzného nariadenia, tento návrh bude mestskému zastupiteľstvu a verejnosti predložený na jesenné rokovanie, keďže jeho účinnosť je možná len od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali