Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 21.07.2023 - 11:01  //  aktualizácia: 21.07.2023 - 11:02  //  zobrazené: 755

Chcel by som požiadať mesto, aby skontrolovalo v spolupráci s VÚC (zhotoviteľom cesty na ul. Dolná) komunikáciu

predkladateľ: Miloš Rehák

Vec

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023,     ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Chcel by som požiadať mesto, aby skontrolovalo v spolupráci s VÚC (zhotoviteľom cesty na ul. Dolná) komunikáciu. Žiadam o zmapovanie, kde sa najviac hromadí voda, nakoľko po daždivých dňoch voda dostatočne neodteká.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Komunikácia na Dolnej ulici nie je majetkom mesta Šaľa, ale požiadame poslancov NSK
za okres Šaľa, aby Vašu interpeláciu predniesli na rokovaní zastupiteľstva NSK.

S pozdravom

                                                                                                     Ing. Jana Nitrayová

                                                                                          prednostka Mestského úradu v Šali