Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.05.2018 - 10:30  //  aktualizácia: 28.05.2018 - 10:32  //  zobrazené: 2002

Chcel by som poprosiť mesto Šaľa o rozšírenie chodníka na Hollého ulici smerom k obchodu „Môj obchod“.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 10. mája 2018

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

1.      „Chcel by som poprosiť mesto Šaľa o rozšírenie chodníka na Hollého ulici smerom k obchodu „Môj obchod“. Autá, ktoré parkujú na vyhradených miestach na parkovanie, zasahujú do chodníka, dôsledkom čoho chodci a tiež aj mamičky s kočíkmi prechádzajú po blate. Reorganizácia parkovania by tu však nebola vhodná, pretože by sme stratili parkovacie miesta, preto by bolo dobré rozšíriť tento chodník (spevniť vyšliapanú časť).

 

2.      V mene občanov by som sa chcel spýtať, či by sa Farmárske trhy nemohli konať raz alebo dvakrát za rok aj vo Veči, napríklad v Pribinovom parku, možno aj s pekným sprievodným programom na „vonkajšom javisku“ Spoločenského domu Veča.

 

3.      Chcel by som poprosiť o opravenie dopravnej značky na rohu Družstevnej a Záhradníckej ulice. Značka znázorňujúca hlavnú cestu je zosunutá dole.

 

4.      Chcel by som sa spýtať, či by sa nedala rozšíriť novovytvorená parkovacia plocha na
ulici 8. mája. Parkovací pás, ktorý je tu vybudovaný, je dosť úzky, kraj je od kolies vyšliapaný a väčšie autá tu majú problém parkovať.

 

5.      Chcel by som sa spýtať, či by sa nedali upraviť obrubníky na Nitrianskej ulici. Pre chodcov, mamičky s kočíkmi alebo zdravotne postihnutých občanov s invalidnými vozíkmi je dosť náročné vyjsť na chodník alebo zísť z chodníka kvôli vysokému obrubníku. Najhoršie je to na križovatke Komenského a Nitrianskej ulice. Príkladne je to spravené na chodníku, ktorý vedie pri predajni Dom farieb. 

 

6.      Chcel by som sa spýtať, ako dopadlo stretnutie s dopravným inžinierom ohľadom osadenia dopravného zrkadla na sídlisku vo Veči, kde sa križuje ulica G. L. Svobodu a Hollého ulica.

 

7.      Chcel by som vyjadriť pozitívnu odozvu na zavedenie QR kódu na rozhodnutiach o miestnych poplatkoch a daniach. Platby týmto spôsobom boli pohodlnejšie pre mnoho ľudí.

 

8.      Chcel by som poďakovať mestu Šaľa a všetkým, ktorí sa zapojili do projektu ,,Všetci chceme čisté mesto´´. Zároveň by som sa chcel spýtať, či chystá mesto Šaľa ešte tento rok nejaké príjemné prekvapenie pre občanov.

 

9.      Chcel by som sa spýtať, či by vedelo mesto Šaľa požiadať elektrikárov o odstránenie vyhodenej reťaze na elektrickom vedení na križovatke Dózsovej a Gorkého ulice. Táto reťaz je nebezpečná, pretože môže spadnúť na niekoho, alebo na niečie auto.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

1.      Váš návrh zaradíme do rozpočtu pre rok 2019 z dôvodu nutnosti kompletnej rekonštrukcie časti chodníka, nakoľko si to vyžaduje technické riešenie pri rozšírení.

 

2.      Organizátor Farmárskych trhov nám prisľúbil, že sa pokúsi v nasledujúcom roku 2019 zaradiť do harmonogramu aj mestskú časť Veča. O presných termínoch budeme informovať v januári 2019, nakoľko do konca roka 2018 sú plne obsadení.

 

3.      K poškodeniu dopravného značenia došlo z dôvodu dopravnej nehody, nové dopravné značenie bude osadené do konca mája 2018.

 

4.      Novovytvorený pás slúži k čiastočnému pozdĺžnemu odstaveniu vozidiel na základe požiadaviek občanov. K pásu bude osadené príslušné dopravné značenie upozorňujúce na systém státia.

 

5.      Každý rok postupne upravujeme nájazdy na chodníku popri ceste I/75 na ul. Nitrianskej. V priebehu roka 2018 bude realizovaný úsek v križovaniach s ul. Komenského
a gen. L. Svobodu.

 

6.      Dopravné zrkadlo je schválené, bude sa inštalovať hneď po jeho dodaní firme, ktorá tieto práce pre mesto Šaľa realizuje.

 

8.      Teší nás, že projekt „Všetci chceme čisté mesto“ má pozitívnu odozvu zo strany verejnosti, ale aj aktívny prístup oslovených spoločností. Počas niekoľkých týždňov sa ulice mesta čistili strojmi, aj ručne.

Veríme, že snaha mesta aj v iných oblastiach bude verejnosťou ocenená. Veď radnica sa neustále snaží život v meste spríjemňovať a okolie skrášľovať. Oceňujeme, keď sa do podobných prác zapája aj verejnosť. Preto sme koncom apríla zorganizovali napríklad podujatie Deň Zeme, do ktorého sme zapojili viac ako 100 detičiek a spolu s nimi sme vysadili strom.

Možno aj to bolo motiváciou pre verejnosť, ktorá v dvoch prípadoch požiadala o zakúpenie stromčekov, ktoré si obyvatelia sami vysadili. V uplynulých týždňoch pribudli vďaka spolupráci obyvateľov s mestom stromčeky v dvoch lokalitách v mestskej časti Veča.

Výsledkom snahy mesta neustále zveľaďovať naše prostredie je aj niekoľko noviniek
v obľúbenom nemocničnom parku. V uplynulých dňoch radnica zabezpečila v areáli parku mobilné toalety, ktoré tu budú osadené do konca októbra. Veríme, že aj tým sme prispeli k zvýšeniu komfortu v parku. V priebehu budúceho týždňa sa rozšíri aj Babičkin dvor, pribudnú morky a koncom júna privezú do Babičkinho dvora aj tri quessantské miniovce.

Medzitým je rozpracovaný projekt oživenia lesoparku na šalianskej strane Váhu, v súčasnosti prebieha administratívna časť realizácie.

V tomto roku sa bude realizovať aj projekt revitalizácie vnútrobloku v mestskej časti Veča, ktorého výsledkom bude vynovenie troch detských ihrísk s dôrazom na zachytávanie dažďovej vody.

Medzi menšie, ale potešujúce správy patrí aj získanie dotácie vo výške 1000 Eur od Raiffeisen banky. Z dotácie sa zakúpi zeleň pre skrášlenie areálu ZŠ Ľ. Štúra.

V príprave je aj množstvo ďalších aktivít a projektov, o ktorých realizácii vždy aktuálne informujeme na webovej stránke mesta Šaľa, na www.sala.sk, prostredníctvom regionálnych médií a tiež na sociálnej sieti.

 

9.      Mesto Šaľa preverí možnosti odstránenia prostredníctvom pracovníkov údržby verejného osvetlenia. O výsledku Vás bude osobne informovať príslušný zamestnanec mesta Šaľa.

 

 

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali