Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.01.2011 - 15:00  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:44  //  zobrazené: 2234

Celé znenia všeobecných záväzných nariadení mesta Šaľa – Zásady hospodárenia s majetkom mesta platné a účinné v rokoch 2004 až 2008

číslo: I46/2010

Požadované informácie: celé znenia všeobecných záväzných nariadení mesta Šaľa – Zásady hospodárenia s majetkom mesta platné a účinné v rokoch 2004 až 2008.

Sprístupnené informácie:
1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 22/2003 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa (novelizované znenie).
2. Všeobecné záväzné nariadenie č. 22/2003 Zásady hospodárenia s majetkom mesta  Šaľa (v znení Dodatku č. 1).
3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
5. Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta (úplné znenie).
6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007  Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008.

Žiadateľ: Jozef Kulišiak, Banská Bystrica

Prílohy

VZN

(zip - 3.53 MB)