Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:50  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:51  //  zobrazené: 538

Aké žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby (ďalej len „žiadosti o búracie povolenia“) boli doručené mestu Šaľa od 01. 08. 2023

číslo: I41/2023

Požadované informácie: aké žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby (ďalej len „žiadosti o búracie povolenia“)  boli doručené mestu Šaľa od 01. 08. 2023 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov:

  1. žiadateľ/stavebník – len právnické osoby
  2. číslo parcely/parciel a/alebo súpisné číslo stavby, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka, vrátane katastrálneho územia,
  3. dátum prijatia žiadosti o búracie povolenie, dátum vydania povolenia na odstránenie stavby alebo predpokladaný dátum vydania povolenia na odstránenie stavby,
  4. kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu – len právnické osoby.

Sprístupnené informácie:

Stavebný úrad Šaľa neeviduje žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby od právnickej osoby od 01. 08. 2023 do dnešného dňa.