Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.04.2009 - 10:15  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:15  //  zobrazené: 2182

Aké podmienky musia byť splnené na to, aby mohlo dôjsť k vertikálnemu rozdeleniu nehnuteľnosti na tri samostatné nehnuteľnosti

číslo: I07/2009

Požadované informácie: 

1. aké podmienky musia byť splnené na to, aby mohlo dôjsť k vertikálnemu rozdeleniu nehnuteľnosti na tri samostatné nehnuteľnosti,
2. akým spôsobom je vlastník nehnuteľnosti povinný preukázať stavebnému úradu splnenie podmienok požadovaných na rozdelenie nehnuteľnosti na tri samostatné nehnuteľnosti,
3. či na novovytvorené nehnuteľnosti je potrebné požiadať o vydanie nového kolaudačného rozhodnutia, ak po rozdelení pôvodnej nehnuteľnosti sa budú nové nehnuteľnosti užívať na rovnaký účel ako bol účel uvedený v pôvodnom kolaudačnom rozhodnutí.

Spôsob sprístupnenia:

žiadosti sa nevyhovuje
Žiadateľ: Advokátska kancelária Melničák, s.r.o.  

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 68.47 kB)