Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.01.2011 - 08:51  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:39  //  zobrazené: 2600

Aké informačné systémy (uviesť názov a dodávateľa) využíva mestský úrad

číslo: I39/2010

Požadované informácie:
A. Aké informačné systémy (uviesť názov a dodávateľa) využíva mestský úrad
       (v niektorých prípadoch organizácie zriadené mestom) pre nasledujúce agendy / oblasti:
1.  Ekonomická agenda
2.  Evidenčná agenda
3.  Agenda registratúry a pošty
4.  Personálna a mzdová agenda
5.  Dochádzkový systém
6.  Obsluha agendy mestského zastupiteľstva (materiály, hlasovanie...)
7.  Moduly pre riadiacich pracovníkov / distribúcia úloh pre pracovníkov
8. Elektronické služby mestského úradu pre občanov - elektronické formuláre (riešenie pre eGovernment)
9.  Geografický informačný systém
  a. umožňuje prezerať a meniť grafické alebo popisné dáta
  b. umožňuje prezeranie dát (bez možnosti editácie)
   10.   Softvérové riešenie pre mestskú políciu
   11.   Softvér pre mestské podniky
   12.   Riešenie pre rozpočtové/príspevkové organizácie mesta

B.   Rok, od ktorého využíva mestský úrad jednotlivé informačné systémy.

C.  Uveďte, cenu ročnej podpory (zahŕňa aktualizácie, zapracovanie legislatívnych zmien,
       update, support, údržbu licencií, prípadne iné obdobne nazvané služby), ktorú zaplatí
       (spolu za celý rok) mestský úrad jednotlivým dodávateľom za jednotlivé informačné
      systémy v roku 2010 (ak je možné výšku ročnej podpory jednotlivých informačných
      systémov odlíšiť).

D.  Aký objem finančných prostriedkov vynaložil/vynaloží v roku 2010 (spolu za celý rok)
      mestský úrad na služby spojené s chodom informačného systému (zapracovanie
      požiadaviek do informačného systému, školenia, technická/iná podpora, iné služby)?

E.   Využíva mestský úrad technológiu čiarových kódov v niektorej z agend? Ak áno, uveďte
       v ktorej.

F.   Napĺňa mestský úrad údaje o osobách do systému „REGOB“?

G.   Aký operačný systém využíva mestský úrad pre server a klientské stanice?

H.   Je možné na mestskom úrade platiť platobnou kartou?

I.  V prípade, že mestský úrad využíva „integrovaný informačný systém“ od jedného
      dodávateľa (je teda vedených viacero z uvedených agend v tomto integrovanom
      informačnom systéme), charakterizujte tento systém niekoľkými slovami.

Sprístupnené informácie:
- v prílohe Odpoveďový hárok.xls.

Žiadateľ: Martina Ilavská, Važec