Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 12:18  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 12:19  //  zobrazené: 579

Aké e-služby mesto Šaľa v roku 2022 v zmysle žiadostí občanov vybavovalo, v akom rozsahu (počte), o aké konkrétne služby pridelené v zmysle oddelení išlo

číslo: I21/2023

Požadované informácie:

Aké e-služby mesto Šaľa v roku 2022 v zmysle žiadostí občanov vybavovalo, v akom rozsahu (počte), o aké konkrétne služby pridelené v zmysle oddelení išlo.  Prípadne koľko žiadostí občanov   klientske   centrum   vybavilo a ktoré   služby  boli  riešení  prostredníctvom portálu

www.slovensko.sk

Sprístupnené informácie:

Mesto Šaľa prostredníctvom portálu www.slovensko.sk  od občanov vybavilo 57 podaní v roku 2022.

Oddelenie ekonomiky a podnikania:

Daň z nehnuteľností:  14

Všeobecná agenda:     18

Oddelenie organizačná a správne:

Vyžiadanie potvrdenia o pobyte:  2

Prihlásenie na trvalý pobyt:  7

Matričné doklady:      11

Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: 5