Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.05.2022 - 15:27  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 15:28  //  zobrazené: 257

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

Zvolávam 8. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 17. 05. 2022 (utorok) o 15, 15 h v zasadačke na prvom poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie