Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.09.2021 - 07:55  //  aktualizácia: 16.09.2021 - 07:55  //  zobrazené: 143

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 20.09.2021 (pondelok) o 15:30 hod. vo veľkej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa  
  3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
  4. Vyhodnotenie zberu komunálneho odpadu za 8 mesiacov
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                       Predseda komisie

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Tomáš Benkovič – Mládežnícky parlament mesta Šaľa