Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.08.2021 - 15:18  //  aktualizácia: 23.08.2021 - 15:19  //  zobrazené: 229

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 07. 09. 2021 (utorok) o 15, 15 h v zasadačke na prvom poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie