Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.05.2021 - 11:31  //  aktualizácia: 24.05.2021 - 11:32  //  zobrazené: 341

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 2. 6. 2021 (streda) o 17,00 hodine v kongresovej sále na Mestskom úrade v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2021
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Peter Szalay
predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                          tajomníčka komisie