Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.04.2021 - 10:37  //  aktualizácia: 12.04.2021 - 10:38  //  zobrazené: 221

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 15. 04. 2021 (štvrtok) o 15, 15 h v kongresovej sále             na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie