Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.03.2020 - 14:21  //  aktualizácia: 04.03.2020 - 14:22  //  zobrazené: 256

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 17. marca 2020 (utorok) o 16,00 hodine v zasadačke č. 212 v Dome kultúry v Šali.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci marec, apríl 2020 – Ing. František Botka
 4. Informácia o akciách FS Šaľan – Mgr. Roman Hatala
 5. Informácia o akciách „Marec mesiac knihy“ – Mgr. Adriana Gerová
 6. Správa o činnosti MsKJJ za rok 2019 - Mgr. Adriana Gerová
 7. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020     – Ing. Martina Čižmáriková
 8. Darovanie súsošia pre mesto Šaľa – komisia kultúry
 9. Súťaž 3D písmená – vyhodnotenie – Mgr. art. Miroslav Regitko (17:00 h) a členovia komisie kultúry
 10. Rôzne
 11. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, referent pre kultúru a šport

-      Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

-      Mgr. art. Miroslav Regitko

 

 

 

 

 

Šaľa, 4. marca 2020

 

 

 

Peter Hlavatý            predseda komisie