Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.09.2019 - 13:05  //  aktualizácia: 10.09.2019 - 13:05  //  zobrazené: 278

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu, ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2019 (štvrtok)  o 16.30 hod. v zasadačke na 1.poschodí Mestského úradu v Šali
 
Program:
 
 
1.      Územný dopravný generel ako podklad pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie   
2.      Územný plán mesta Šaľa Návrh Zmien a Doplnkov č.7- prerokovanie predložených požiadaviek 
3.      Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
4.      Voľné témy podľa zváženia členov komisie
 
 
Ing. Róbert Andráši, predseda komisie ÚPVD