Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.05.2019 - 09:12  //  aktualizácia: 07.05.2019 - 09:13  //  zobrazené: 253

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Členovia komisie školstva
a mestskej školskej rady
 
  
 
                                                                                                                  Šaľa, 3.5. 2019
 
 
 
 
Vec: Pozvánka na zasadnutie komisie školstva a mestskej školskej rady
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali a Mestskej školskej rady pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční
 
9. 5. 2019 (štvrtok) o 16.00 hod.
v zasadačke MsÚ na 1. poschodí
 
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh na  úpravu rozpočtu na rok 2019 v programe Vzdelávanie 
3. Informácia o projektoch v oblasti školstva
4. Návrh a schválenie štatútu MsŠR
5. Aktuálne informácie 
6. Záver
 
 S pozdravom
 
 
 
         
 
           Ing. Marián Krištof                    Ing. Michal Malárik
               predseda KŠ                                                                          predseda MsŠR