Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.10.2018 - 11:05  //  aktualizácia: 19.10.2018 - 11:06  //  zobrazené: 486

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali
 
 
 
 
       V Šali dňa 19. 10. 2018
 
 
 
 
P O Z V Á N K A
 
Zvolávam 8. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali, ktoré sa bude konať dňa 24. 10. 2018 (streda) o 15, 30 h v kancelárii č. 212 na II. poschodí                   v budove Kultúrneho domu v Šali (vchod B).
 
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Návrh VZN č..../2018 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení VZN č. 7/2017 
4. Bytové otázky
5. Rôzne
6. Záver
 
 
 
 
 
MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                              predseda komisie