Domov   >  Kultúra
publikované: 29.02.2024 - 09:40  //  aktualizácia: 29.02.2024 - 09:56  //  zobrazené: 334

Javiskový škriatok

V dňoch 12.-13.3.2024 sa v Dome kultúry Šaľa uskutoční

JAVISKOVÝ ŠKRIATOK

- regionálne kolo celoštátnej prehliadky a súťaže detskej dramatickej tvorivosti 51. ročníka Zlatej Priadky.

Javiskový škriatok je regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti; pre 3 okresy NR, SA, ZM, LV. Odporúčané predstavenia postúpia do krajského kola súťaže pre Nitriansky kraj (Detský  javiskový sen 18.-19.4.2024, Kozárovce). 

Zámerom je rozvíjať detské divadlo v našom regióne, prezentovať nové detské divadelné predstavenia a súbory, neformál. vzdelávať, prepájať s inými regiónmi a zdieľať si skúseností. Dať priestor pre prezentáciu tvorby pred verejnosťou a odborníkmi a dať a dostať spätnú väzbu na odprezentované inscenácie cez  rozborové semináre. Rovnako zážitková moderovaná diskusia s detskými účinkujúcimi o ich predstaveniach. A  priniesť príklady dobrej praxe, prezentácie tvorcov mimo nášho regiónu a z Čiech, pre rozvoj vedomostí a zručností vedúcich a režisérov DDS. Chceme nadviazať na tradíciu postupových detských divadelných prehliadok 19.ročníkom JŠ v našom regióne. 

V tomto roku by sme radi zapojili nesúťažne divadlá dospelých hrajúcich pre deti a rozvinuli diskusiu na túto tému. 

Ku všetkým odohraných predstaveniam bude nasledovať odborný rozborový seminár s porotou a s dospelými tvorcami a vedúcimi DDS ako najdôležitejšia súčasť súťaže so zreteľom na kritériá hodnotenia uvedené v propozíciách NOC. 

Súčasťou budú 2 – 4 detské diskusie s detskými účinkujúcimi a s detskými tvorcami pod vedením lektora ku odohraným predstaveniam. Chceme pozvať aj detských divákov na diskusiu k vybraným predstaveniam. 

Seminár pre dospelých na tému Proces vzniku detskej inscenácie, seminár a príklady dobre praxe pre vedúcich a pedagógov detských divadelných súborov.

O súťaži sa dozviete viac tu: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/