Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.06.2016 - 09:30  //  aktualizácia: 16.09.2016 - 09:31  //  zobrazené: 627

02/2016 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 21.06.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

 1. < >

  predstavenie nových dvoch členov komisie

 2. návrh priorít a investičných akcií pre rok 2017

 3. parkovanie v meste

 4. program rokovania MsZ – materiály B4,F5,F6,F7

 5. < >< > 

   

  K bodu 6:

  M.Szantai – skonštatoval, že označenie parkovísk v meste je zlé, potrebné je to dať do poriadku.

  Členovia komisie ďalej skonštatovali, že vodiči nerešpektujú dopravné značenia, MsP by mala v zvýšenej miere kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov na  miestnych komunikáciách uplatňovať aj inštitút objektívnej zodpovednosti v spolupráci so štátnou políciou. Ďalej skonštatovali postreh, že na ceste I. triedy od Sládkovičova nie je označená smerová tabuľa „smer Šaľa“.

   

  Za správnosť: Ing. Jana Nitrayová, v.r.