Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 24.10.2019 - 13:46  

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
14:27

Začínajú sa interpelácie poslancov. Do interpelácii sa prihlásil poslanec Jaroš, ktorý sa pýta na začatie výstavby obchvatu v meste Šaľa. Primátor odpovedá, že presne s týmto aj plánoval vystúpiť. Hovorí, že do 14 dní by mohol byť vyhlásený víťaz a ak sa tak uskutoční, už v tomto roku sa začne výstavba tohto diela.

Poslanec P. Andráši sa pýta na informácie o pripojení občanov na verejnú kanalizáciu. Ďalej sa pýta na zberný dvor a na odpovede, ktoré mu boli poskytnuté z interpelácií z minulého zastupiteľstva. Pýta sa aj na kamery pri kontajnerových stojiskách.

Poslanec Gomboš sa pýta na výzvu zapojenia sa do žiadosti o Nízkoprahové centrum. Hovorí aj o tom, že má klientov z Krízového centra a niektorí z nich potrebujú pomoc. Niektorí tí klienti sa zapájajú do rôznych pracovných činností.  Nechce, aby sa stretávali pri telocvični a na iných verejných miestach.

Poslanec Mészáros upozorňuje na cestu smerom do Galanty, kde je zničený asfalt. Ďalej interpeluje na mestskú políciu, aby mu poskytli štatistiku, koľko bolo udelených pokút za nesprávne parkovanie.

Prihlásil sa ešte poslanec P. Andráši a pýta sa na semafory na Štúrovej ulici, ktoré treba podľa neho lepšie nastaviť.

Písomne podali interpelácie títo poslanci:Rehák, Jarošová, Jaroš, Molnár, Mészáros.

14:10

Začína sa 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Prítomných je 18 z 21 poslancov. Neskorý príchod ohlásili dvaja poslanci. Zasadnutie vedie primátor mesta Jozef Belický. Primátor mesta navrhol upraviť program nasledovne: doplniť do časti D - 11. bod. a vynechať v časti B - 3. bod. Toto uznesenie bolo schválené.