Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:33  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:33  //  zobrazené: 459

Žiadame Vás o informácie týkajúce sa zákazky Modernizácie verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa a to

číslo: I48/2017

Požadované informácie, citujeme:

 

„Žiadame Vás o informácie týkajúce sa zákazky Modernizácie verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa a to:

 1. Verejný obstarávateľ požadoval na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky, ktorú sme v predpísanej výške (30 000 Eur) zložili na účet verejného obstarávateľa. Máme záujem vedieť, či nedochádza zo strany verejného obstarávateľa k zbytočným prieťahom v procese, nakoľko uplynulo 46 dní od termínu na predkladanie ponúk.

 2. Máme záujem vedieť v akom štádiu vyhodnocovania ponúk je toto verejné obstarávanie, nakoľko nám nie je známe, aby sme ako uchádzač, ktorý predložil ponuku, boli dopytovaný na vysvetlenie ponuky v časti „OSTATNÉ“.

 3. V prípade ak boli dopytovaní iní uchádzači, ktorí predložili ponuky, žiadame o informáciu, kedy uplynie lehota, v ktorej mali podať vysvetlenie.

 4. Žiadame, aby v prípade ak má verejný obstarávateľ v úmysle otvárať ponuku, časť „Kritériá“ v dňoch medzi 22. 12. 2016 až 09. 01. 2017, aby predĺžil lehotu na oznámenie termínu otvárania ponuky časť „Kritériá“ minimálne na 10 pracovných dní od zaslania elektronickej pozvánky termínu otvárania, nakoľko budú Vianoce a Nový rok, kedy väčšina pracovníkov čerpá dovolenku a aby sa tým vyhol podozreniam z machinácií pri verejnom obstarávaní.“

   

   

  Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti nevyhovuje.

   

Prílohy

rozhodnutie k 48

(pdf - 866.35 kB)