Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.11.2019 - 16:50  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:50  //  zobrazené: 1238

Žiadam o úpravu terénu za bytovým domom na ul. G. L. Svobodu 1860/4, Šaľa – Veča. Firma, ktorá tu po revitalizácii realizovala výkopové práce ...

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2019

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Žiadam o úpravu terénu za bytovým domom na ul. G. L. Svobodu 1860/4, Šaľa – Veča. Firma, ktorá tu po revitalizácii realizovala výkopové práce na pokládku káblov a následne zásyp, vznikol problém v tom, že zásyp je vyššie ako pôvodný terén a je vyspádovaný k okapovému chodníku a zadným vchodovým dverám bytového domu, čím im po väčších dažďoch všetka voda stojí pri vstupe do zadného vchodu a následne vteká do vchodu a potom aj do pivníc. Preto by sme vás chceli poprosiť o rozhrnutie tohto zásypu a vyspádovať daný terén od okapového chodníka a zadných dverí.

 

 1. Žiadam o opílenie stromu pri bytovom dome na ul. G. L. Svobodu 1860/4, Šaľq – Veča. Viackrát bola na mesto požiadavka obyvateľov bytového domu, aby mesto vykonalo opílenie stromu a doteraz sa to neudialo. Prosím o realizáciu opílenia stromu, čo v najkratšom čase. Pre uvoľnenie parkovacích miest a realizáciu prosím kontaktovať dôverníka bytového domu.“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Referát dopravy neeviduje žiadnu žiadosť o rozkopávkové povolenie a ani nemá vedomosť o uložení káblového vedenia v tomto úseku. Momentálne prebieha oprava časti chodníka, ktorá ale na uvedený bytový dom nemá žiadny vplyv. Podľa dostupných informácií sa samotné vchody do bytových domov nachádzajú hlboko pod úrovňou terénu a nie sú nijak zabezpečené pred poveternostnými vplyvmi.
 2.  

 3. Zmluvný dodávateľ mesta sa už viackrát pokúšal zabezpečiť opílenie stromov, ale bránia mu v tom dlhodobo parkujúce autá. Kontaktoval sa s dôverníkom bytového domu a dohodli sa, že po vytvorení technických podmienok na orezanie stromov (zabezpečenie manipulačného priestoru na vysokozdvižnú plošinu) bude opílenie stromov zrealizované.
 4.  

   

  S pozdravom

   

   

   

   

   

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vypracoval:

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

  Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia