Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:39  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:40  //  zobrazené: 417

Zaslanie dokumentov „Celková nákladová cena“ a „Krycí list“ zo všetkých súťažných ponúk týkajúcich sa zákazky „Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa“

číslo: I3/2017

Požadované informácie: zaslanie dokumentov „Celková nákladová cena“ a  „Krycí list“
zo všetkých súťažných ponúk týkajúcich sa zákazky „Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa“ vyhlásenej dňa 09. 11. 2015.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

Na zákazku „Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa“ vyhlásenej dňa 09. 11. 2015 bola prijatá jedna ponuka od ARRIVA Nové Zámky, a. s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky:

  • Krycí listod uchádzačaARRIVA Nové Zámky, a. s.,Považská 2,940 14Nové Zámky

     - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

  • Celková nákladová cena za predmet zákazky spolu od uchádzača ARRIVA Nové Zámky, a. s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky- vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

     

Prílohy