Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 28.04.2022 - 14:48  //  aktualizácia: 28.04.2022 - 14:53  //  zobrazené: 418

Zápis do materských škôl je v máji

V Šali funguje 9 materských škôl, jedna s výchovným jazykom maďarským. Zápisy do škôlok bude vo všetkých škôlkach prebiehať od 2. do 13. mája. Žiadosť o prijatie svojej ratolesti môžete podávať poštou, elektronicky alebo osobne. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie od detského lekára, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Na predprimárne vzdelávanie sa podľa § 59 ods. 2 školského zákona prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijatia:

- prijímame deti od 3 rokov veku

- v prípade voľnej kapacity prijímame aj deti mladšie ako 3 roky

- prednostne prijímame súrodencov detí, ktoré už predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole absolvujú

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí, neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Písomné rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude zákonným zástupcom doručené po 15.6.2022.

Žiadosť o prijatie nájdete na jednotlivých stránkach tej-ktorej materskej školy. Elektronicky či poštou ich môžete podávať v termíne od 2. mája do 13. mája. Ak by ste chceli žiadosť odovzdať osobne, môžete tak urobiť  rámci spomínaného termínu. Predtým, než by ste sa vybrali do škôlky so žiadosťou osobne, sa uistite, v akých časoch je možné žiadosť podať osobne.

  1. MŠ pri ZŠ Bernolákova, Šaľa - Veča

od 2.5.2022 do 13.5.2022 od 8.00 do 16.00 hod.

https://zsbernolakovasala.edupage.org/

 

  1. MŠ Budovateľská, Šaľa

od 2.5.2022 do 13.5.2022   od 10.00 do 16.00  hod.

https://msbudovatelska.edupage.org/

 

  1. MŠ Družstevná

od 2. mája 2022 do 13. mája 2022

v čase konzultačných hodín riaditeľky - 4.5.2022 a 11.5.2022 v budove Materskej školy

https://msdruzstevna.edupage.org/

 

  1. MŠ Hollého

od 2. mája 2022 do 13. mája 2022 

osobne v úradných hodinách riaditeľky – utorok o 10:00 – 15:00 hod. alebo

                                                                         štvrtok o 15:00 – 16:30 hod.

https://mshollehosala.edupage.org/

 

  1. MŠ pri ZŠ J. Murgaša

2. – 13.5. 2022 – elektronicky, poštou

4.5. 2022, resp. 11.5. 2022 osobne od 9:00 do 16:00 hod.

https://zsmurgasa.edupage.org/

 

  1. MŠ Okružná

od 02. mája do 13. mája 2022 v úradných hodinách riaditeľky,

            každú stredu v tomto termíne od 9,00-do14,00 hod. v riaditeľni.

https://msokruzna.edupage.org/

 

  1. MŠ 8. mája

4.5. 2022, resp. 11.5. 2022 osobne u riaditeľky od 9:00 do 16:00 hod.

https://msomaja.edupage.org/

 

  1. MŠ P.J. Šafárika

     od 2.5.2022 do 13.5.2022 denne v čase od 7.00 – 16.00 hod.

https://mssafarika.edupage.org/

 

  1. MŠ pri ZŠ s VJM P. Pázmánya

2. – 13. 5. 2022 od 14:00 do 15:00 hod. v budove MŠ na Družstevnej ul. 396/3

https://pazmanymta.edupage.org/