Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 25.08.2020 - 11:04  //  aktualizácia: 25.08.2020 - 11:10  //  zobrazené: 1049

Začiatok školského roka 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie.

Školy budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú rúška v interiéri školy povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl sú rúška odporúčané. Odporúča sa časté a intenzívne vetranie. Toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami.

Dezinfekcia toaliet bude zabezpečená minimálne dvakrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej raz denne. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak vykazuje niektorý z príznakov COVID-19, umiestnia ho do samostatnej miestnosti a kontaktujú zákonných zástupcov.

Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej, základnej a strednej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa ( viď. príloha ), znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni.

Školský rok 2020/2021 sa začína 2.septembra 2020. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

SŠÚ

Prílohy