Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 24.09.2021 - 12:38  //  aktualizácia: 19.11.2021 - 14:12  //  zobrazené: 3936

Veľká rekonštrukcia ciest – prehľad o prácach

 

Začiatkom septembra sa začala najmasívnejšia oprava miestnych komunikácií v našom meste za posledné tri desaťročia. Kompletnou výmenou povrchu vozovky prejde 17 ciest. Sledujte aktualizovaný harmonogram a vývoj prác v jednotlivých uliciach.

Aktualizované v utorok, 19. novembra 2021

ULICA

STAV KU DŇU

Ul. Jesenského

24. 9. 2021: čakalo sa na odstránenie problému s vodovodnou prípojkou, 23.9. vykonali vodári opravu. 24. 9. mohli pokračovať rekonštrukčné práce s asfaltovaním prvej vyrovnávacej vrstvy

28.9.: v utorok dokončujú druhú vrstvu asfaltu

30.9. ulica je hotová

Ul. Krátka

 

24. 9. 2021: povrch vozovky je sfrézovaný, realizuje sa prvá vyrovnávacia vrstva asfaltu

28. 9.: v stredu 29.9. je v pláne asfaltovanie druhej vrstvy, prosíme, neparkujte tu od 7.00 do cca 17.00 hod.

30.9.: ulica je hotová

21.10.: v okolí školy je už hotové aj vodorovné značenie a osadili dva spomaľovače

Ul. Pionierska

24. 9. 2021: plynulosť prác záležalo od množstva vodovodných prípojok, kanalizačných vpustí a poklopov. Po ich oprave, v súčasnosti prebieha asfaltovanie (prvá vyrovnávacia vrstva bude hotová v piatok 24.9.)

28.9.2021: ak počasie dovolí, tento týždeň prebehne asfaltovanie druhej vrstvy

1.10.: asfaltujú druhú vrstvu

5.10.: ulica je hotová

Ul. Narcisová

24. 9. 2021: prebieha frézovanie cesty

30.9.: v piatok 1.10. bude pokračovať frézovanie, prosíme, nestojte autami na nesfrézovaných častiach

5.10.: opravujú kanalizačné poklopy a vpuste

11.10.: vo štvrtok 14.10. pôjde vyrovnávacia asfaltová vrstva

19.10.: počas tohto týždňa dávajú druhú asfaltovú vrstvu v uliciach mestskej časti Veča

22.10.: cesta je hotová, druhá časť ulice bude rekonštruovaná o niekoľko týždňov, o termíne budeme informovať

Ul. G. L. Svobodu

23. 9. 2021: prebehlo frézovanie povrchu vozovky, prebieha čistenie komunikácie, vyrovnávanie uličných vpustí a kanalizačných poklopov

5.10.: v stredu plánujú asfaltovať prvú vrstvu, ak nebude pršať, v prípade dažďa budú asfaltovať akonáhle to počasie dovolí

11.10.: v utorok 12.10. opravia poklopy v druhej časti ulice (Svobodu 9,11,13) a budú dávať vyrovnávaciu asfaltovú vrstvu, teda prvú vrstvu

V stredu 13.10. plánujú spraviť druhú vrstvu po celej Ulici gen. L. Svobodu

19.10.: počas tohto týždňa dávajú druhú asfaltovú vrstvu v uliciach mestskej časti Veča

22.10. prvú časť ulice budú asfaltovať ako poslednú, používali ju ako "obslužnú", teda tadiaľ jazdili s ťažkými strojmi

25.10.: druhú vrstvu asfaltu budú robiť koncom tohto týždňa, kedy príde asfaltér aj na prvú opravenú ulicu do Šale (na Okružnú alebo Partizánsku ulicu) - čiže vo štvrtok alebo piatok budú robiť druhú vrstvu

29.10.: ulica je hotová

Ul. Hollého (slepá ulica pri výmennej stanici)

24. 9.: frézovanie je naplánované na 25. (sobota) a 27. septembra (pondelok), prosíme o odparkovanie áut v čase od 7.00 do 18.00 hod.

28.9.: frézovanie nemohlo prebehnúť kvôli nepriaznivému počasiu, o náhradnom termíne budeme informovať. Zatiaľ prebiehajú ešte prípravné práce – orez stromov, konárov, ktoré by zavadzali strojom

30.9.: v piatok 1.10. prebehne frézovanie, prosíme, odparkujte vozidlá od cca 7.00 do 17.00 hod.

1.10.: nebolo možné sa sem dostať s frézou, stála tu desiatka vozidiel, náhradný termín 4.10.

5.10.: ulica je sfrézovaná, nasleduje oprava kanalizačných poklopov a vpustí

11.10.: vo štvrtok 14.10. plánujú robiť prvú vyrovnávaciu asfaltovú vrstvu a dokončiť druhú vrstvu v piatok

19.10.: počas tohto týždňa dávajú druhú asfaltovú vrstvu v uliciach mestskej časti Veča

22.10.: cesta je hotová

Ul. Cintorínska (smerom k novému kostolu)

24. 9.: predpokladaný termín frézovania vozovky je 25. až 27. 9., prosíme o odparkovanie áut v čase od 7.00 do 18.00hod.

28.9. frézovanie nemohlo prebehnúť kvôli nepriaznivému počasiu, o náhradnom termíne budeme informovať, zatiaľ prebiehajú prípravné práce

30.9.:  v piatok 1.10. prebehne frézovanie, prosíme, odparkujte vozidlá od cca 7.00 do 17.00 hod.

1.10. kvôli zaparkovaným autám na Narcisovej ulici nestihli vyfrézovať Cintorínsku, náhradný termín je určený na 4.10.

5.10.: ulica je sfrézovaná, nasleduje oprava kanalizačných poklopov a vpustí

11.10.: vo štvrtok 14.10. plánujú robiť prvú vyrovnávaciu asfaltovú vrstvu

19.10.: počas tohto týždňa dávajú druhú asfaltovú vrstvu v uliciach mestskej časti Veča

22.10.: cesta je hotová

Ul. pred ZŠ Hollého

 

24. 9. 2021: predpokladaný termín frézovania vozovky je 25. až 27. 9., prosíme o odparkovanie áut v čase od 7.00 do 18.00 hod.

28.9. frézovanie nemohlo prebehnúť kvôli nepriaznivému počasiu, o náhradnom termíne budeme informovať

30.9.: plánuje sa frézovanie na pondelok 4. október

1.10.: keďže sa s frézou nedostali na plánované ulice, aby stroj nestál, tak sa presunul na túto uličku, lebo tu stálo najmenej áut. Cestu sa podarilo vyfrézovať.

5.10.: ulica je sfrézovaná, nasleduje oprava kanalizačných poklopov a vpustí 

11.10.: vo štvrtok 14.10. plánujú robiť prvú vyrovnávaciu asfaltovú vrstvu

19.10.: počas tohto týždňa dávajú druhú asfaltovú vrstvu v uliciach mestskej časti Veča

22.10.: cesta je hotová

Ul. Nitrianska

24. 9. 2021: začalo sa s frézovaním stredového pásu vozovky, pokračovať chcú s frézovaním 25. až 27. 9., prosíme o odparkovanie áut v čase od 7.00 do 18.00 hod.

28.9.: cez víkend sa podarilo časť sfrézovať, stále sú tu však časti, ktoré nie sú hotové

30.9.: v piatok 1.10. sa dokončí frézovanie 

1.10.: frézovanie dokončené

5.10.: veľa závisí od počasie, v prípade priaznivého počasie začnú asfaltovať v stredu prvú vrstvu na Ul. gen. L. Svobodu, pokračovať budú na Nitrianskej a Narcisovej

11.10.: vo štvrtok 14.10. plánujú spraviť prvú vyrovnávaciu asfaltovú vrstvu 

19.10.: počas tohto týždňa dávajú druhú asfaltovú vrstvu v uliciach mestskej časti Veča

22.10.: cesta je hotová

Ul. Okružná

24. 9. 2021: čaká na opravu, predpokladaný termín opravy zverejníme 

22.10.: začali s frézovaním cesty

25.10.: cestu dofrézujú a opravujú kanalizačné poklopy a pouličné vpuste

5.11.: cez víkend plánujú asfaltovať cestu

10.11.: cesta je hotová

Čsl. Armády

24. 9. 2021: čaká na opravu, predpokladaný termín opravy zverejníme

19.10.: koncom 42. týždňa začnú orezávať stromy, aby nezavadzali strojom, ktoré sem prídu onedlho frézovať cestu.  

25.10.: v sobotu 23. 10. začali s frézovaním cesty, cestu dofrézujú a v týchto dňoch opravujú kanalizačné poklopy a pouličné vpuste, ide o najnáročnejšiu ulicu na opravy, bude urobené aj odvodnenie tejto cesty

5.11.: Nová kanalizácia je už hotová. Čakajú na malú frézu, aby mohli dofrézovať časti pod balkónom. Zatiaľ pomáhajú pracovníci z tejto lokality na Uliciach Okružná a Partizánska - pripravujú cestu na asfaltovanie.

19.11: ulica bola najnáročnejšia na práce aj z dôvodu vyriešenia nového spôsobu odvodnenia ulice, ulica je hotová

Ul. Partizánska

21.10.: začali a frézovaním povrchu vozovky na tejto ulici, konkrétne z bočnej strany pri kultúrnom dome (parkovisko)

25.10.: cestu dofrézujú a opravujú kanalizačné poklopy a pouličné vpuste

5.11.: cez víkend plánujú asfaltovanie

11.11.: cesta je hotová

Ul. Hospodárska

 

24. 9. 2021: s blížiacim sa termínom zverejníme predpokladaný termín prác

15.11. začali sa práce

Ul. SNP (smer stanica)

 

24. 9. 2021: cesta je hotová

Ul. Nešporova

24. 9. 2021: ulica je hotová, ešte prebehnú drobné úpravy, ktoré na plynulosť dopravy nebudú mať vplyv

Ul. B. Nemcovej

24. 9. 2021: ulica je hotová

Ul. Vajanského

24. 9. 2021: ulica je hotová

Ul. Murgašova

24. 9. 2021: cesta je hotová, ešte prebehnú výmeny uličných vpustí, bez zásahu do vozovky

19. november:

Okrem plánovaných ulíc sa podarilo mestu zrekonštruovať aj ďalšie menšie úseky a uličky. Jednou z nich je druhá časť Narcisovej ulice, kde v pondelok 22. novembra je predpokladaný termín asfaltovania. Druhou ulicou je časť Hlavnej ulice za ČSOB bankou, ktorú sa podarilo v piatok 19. novembra aj vyasfaltovať. 

V týchto dňoch ešte prebiehajú práce na Hospodárskej ulici, kde súčasťou prác bude aj chodník.

 

5. november:

Na ulici Okružnej a Partizánskej by by mali cez víkend asfaltovať. Presunuli sem aj pracovníkov z Ulice Čsl. armády, kde momentálne čakajú na malú frézu, s ktorou treba dofrézovať časti cesty pod balkónom. Budúci týždeň teda budú pracovať na frézovaní na Čsl. armády. Nová kanalizácia je na tejto ulici už hotová.

 

štvtok 21.10.2021:

Nitrianska a Narcisová ulica je už plne k službám obyateľom. Dnes a zajtra by mali doasfaltovať druhú vrstvu v uličkách Hollého a Cintorínska. Naposledy si nechávajú prvú časť Ulice gen. L. Svobodu, pretože ju zatiaľ využívajú ako "obslužnú komunikáciu" - teda aby nejazdili s ťažkými strojmi po novej ceste, doasfaltujú ju ako poslednú. Ak všetko pôjde podľa plánov, rekonštrukcia ciest vo Veči (okrem Hospodárskej ulice) bude hotová.
Jedna frézovacia "čata" dnes prišla na Partizánsku ulicu a frézuje cestu z bočnej strany kulturáku.

 

pondelok 11.10.2021:

Práce počas minulého týždňa brzdilo nepriaznivé počasie. Pracovné tímy chcú tento týždeň ukončiť práce na sídlisku vo Veči. Asfalt by mal byť hotový na všetkých označených uliciach. Veríme, že "škrt cez plány" neurobí ani pokazené počasie ani stroje. Koncom tohto týždňa začnú robiť prípravné práce na Čsl. armády - orez stromov, ktoré budú zavadzať pracovným strojom. Termín začatia prác v Šali ešte upresníme. 

 

utorok, 5.10.2021:

Frézovačka si nateraz "vydýchne", dokončené sú všetky určené ulice. Jedno vozidlo bude treba odtiahnuť na Cintorínskej ulici, nakoľko majiteľ je dlhodobo v zahraničí a má pri sebe aj kľúče od vozidla. V stredu sa začína s asflatovaním na Ul. gen. L. Svobodu - ak nebude pršať. V prípade nepriaznivého počasia sa presúva asfaltovanie na deň bez dažďa. Stavbyvedúci nám dnes povedal, že sústredia všetku pracovnú silu na mestskú časť Veču. Dokončia ju a následne sa presúvajú späť do Šale. Tam je ešte zopár ulíc na zozname. Ulica Hospodárska je síce vo Veči, ale kedže tu ide o vybudovanie novej komunikácie a tunajšie práce si vyžadujú prítomnosť inej techniky, bude sa realizovať medzi poslednými ulicami.

 

piatok, 1.10.2021:

Ráno znemožnili frézovanie zaparkované autá na Narcisovej ulici. Kým ich odparkovanie vyriešila mestská polícia, frézari nečakali a išli spraviť, čo sa dalo. Aby fréza len tak nestála. Ulička smerom k ZŠ Hollého sa zdala byť "najpriechodnejšia", hoci termín prác tu bol stanovený na pondelok.
Kým vypratali Narcisovú ulicu od áut, na druhej sa podarilo vyfrézovať cestu. Takže po trocha chaotickom začiatku dňa celkom úspešný frézovací deň - a teraz, po "vymodlenom" uvoľnení Narcisovej ulice sa presúvajú tam. Tak buďme trpezliví ????

 

štvrtok, 30.9.2021:

Od piatka by nemalo podľa predpovedi počasia pršať. Fréza sa tak opäť môže pustiť do práce, resp. môže v nej pokračovať. Do ciest sa "zahryzne" frézovačka v mestskej časti Veča. Na piatok je v pláne dokončiť frézovanie na Nitrianskej a Narcisovej ulici. Fréza sa presunie na Hollého ulicu, bytovka s číslami vchodov 8 - 12. S prácami budú pokračovať aj v sobotu a to na ulici Cintorínska (časť, ktorá vedie k novému kostolu). V pondelok bude frézovanie púokračovať v uličke, ktorá vedie k ZŠ Hollého. Ako a kde budú pokračovať asfaltovacie práce v najbližších dňoch, ešte zisťujeme.  

 

28.9.2021:

Aj víkendové pracovné plány boli čiastočne narušené a prerušené. Tentokrát za to mohlo daždivé počasie. Nepodarilo sa preto vyfrézovať vozovky v každej plánovanej časti mestskej časti Veča. Ako povedal stavbyvedúci dodávateľskej firmy, kvôli počasiu sa „vyposúvali“ aj ďalšie termíny na iných stavbách, nie len frézovanie v našom meste. Preto o náhradnom termíne frézovacích prác budeme ešte informovať.

 

24.9.2021:

Harmonogram prác sa môžu podľa aktuálnej situácie meniť. Napríklad v prípade Ulice Čsl. Armády sa termín začatia prác musel presunúť z jednoduchého dôvodu. Spoločnosť, ktorá rekonštrukciu ciest realizuje, má v teréne dve – tri partie pracovníkov, ktorí pracujú v rôznych lokalitách mesta. Jedna z partií mala začať práce na Čsl. Armády minulý týždeň. Táto ulica si ale bude vyžadovať sústrediť sem všetku pracovnú silu – kvôli množstvu vodovodných prípojok, kanalizačných vpustí a poklopov. Navyše, bude sa tu realizovať aj zmena odvodnenia cesty. Voľná však bola len jedna „pracovná partia“, ktorá by na práce na Ul. Čsl. Armády nestačila. Aby boli efektívni, presunuli sa do mestskej časti Veča frézovať ulice. Podobná je situácia aj na Okružnej ulici.

Predpokladaný termín ukončenia všetkých prác je koniec novembra – začiatok decembra. Po ukončení stavebných prác sa bude realizovať vyznačovanie vodorovných dopravných značení, čiže maľovanie čiar.

Informáciu budeme aktualizovať podľa našich možností.

 

(ek)