Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 28.02.2023 - 10:17  //  aktualizácia: 28.02.2023 - 10:21  //  zobrazené: 2410

V Šali pribudnú moderné technológie

Šaľa získala na zavedenie moderných technológií financie z eurofondov. Zvýši sa vďaka nim nie len bezpečnosť v meste, ale aj informovanosť v rôznych oblastiach bežného života. Pomôžu ľuďom napríklad pri hľadaní voľného parkovacieho miesta a poskytnú zaujímavé a vždy aktuálne informácie aj z oblasti životného prostredia. Všetky údaje budú ľuďom k dispozícii prostredníctvom informačných LED panelov a tiež mobilnej aplikácie.

Cieľom projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste smart“ je prepojenie informačných systémov na rôznych úrovniach. Celé smart riešenie bude pozostávať z dátového centra a štyroch modulov: modul bezpečnostný, modul informačný, modul životné prostredie, modul parkovanie.

MODUL BEZPEČNOSTNÝ: kamery, ktoré dokážu rozpoznať evidenčné číslo vozidla

Nainštaluje sa 31 kamier s umelou inteligenciou, ktoré dokážu rozpoznať tváre alebo evidenčné čísla vozidiel až do rýchlosti 200 km/h v dvoch jazdných pruhoch. Uľahčí sa tak práca mestskej či štátnej polície. Kamery, ktoré dokážu rozpoznať ŠPZ vozidla, budú prioritne umiestnené na možných únikových trasách, čiže na výjazdoch a vjazdoch do nášho mesta, na 9-tich miestach – na moste, smerom na Galantu, Diakovce, Vlčany, Duslo, na Dlhoveskej a Nitrianskej ulici, ale aj smerom na lodenicu. Umiestnená bude aj na Váhovej ulici, cez ktorú sa možno dostať na výjazd zo Šale a môže slúžiť ako vedľajšia úniková trasa. Tieto miesta určila mestská polícia v spolupráci s príslušníkmi štátnej polície. Systém bude nápomocný aj pri hľadaný ukradnutých vozidiel. „Inšpiráciou bol aj známy systém HAKA od pána Štefana Farkaša, ktorý používa verejnú databázu kradnutých áut a cez to overuje, či to auto, ktoré nasnímate je v poriadku alebo nie. Rovnakým spôsobom budeme schopní napojiť naše kamery na verejné zoznamy a efektívne budeme vedieť kontrolovať každé jedno auto, ktoré prejde pred kamerou. Keď systém nájde zhodu, tak informuje dispečing, ktorý následne vie mobilizovať najbližšiu hliadku a to všetko v reálnom čase,“ priblížila Eliška Vargová, referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ Šaľa.

Nebude to ako vo filmoch

Kamery dokážu pomôcť aj v pátraní po osobách, budú mať totiž doplnkovú funkciu rozpoznávania tvárí. Netreba si to ale predstavovať tak, že kamera uloží fotku vo vysokej kvalite každého okoloidúceho. Kamery musia byť inštalované tak, aby nenarúšali súkromie osôb a spĺňali všetky zákonom stanovené podmienky na dodržanie bezpečnostných a GDPR noriem. „Funkcia rozpoznávanie tvári je doplnková funkcia. Obsluha nevidí zoznam osôb s menami ako vo filmoch, ale uľahčí mu prácu pri vyhľadávaní konkrétnej osoby v záznamoch a to spôsobom, že nemusí prácne prechádzať hodiny záznamu a hľadať danú osobu, ktorá je napríklad v pátraní, na desiatkach kamier. Keď príslušník polície hľadá osobu, tak hľadá na základe fotky, ktorú musí mať k dispozícii, alebo ho musí aspoň raz v záznamoch nájsť. Systém mu len vyhodí všetky časy a kamery, na ktorých sa hľadaná osoba na zaznáme nachádza. Ten potom spracuje úplne rovnakým spôsobom, ako to robil doteraz,“ vysvetľuje projektová manažérka Eliška Vargová. Dodáva, že všetky údaje sú šifrované.

MODUL PARKOVANIE: koniec krúženiu, informačné tabule navedú k voľným miestam

Mesto dostane do užívania celkovo 367 senzorov na parkovanie. Umiestnené budú na siedmich parkoviskách – pri okresnom úrade, na záchytnom parkovisku na Hlavnej ulici, na Dolnej ulici, pri cintoríne v Šali, za mestským úradom, pri športovej hale a pri kultúrnom dome. Zároveň tak mesto získa informácie o parkovacích návykoch vodičov. „Pomocou tejto technológie získame údaje ohľadom obsadenosti v jednotlivých lokalitách, dĺžky státia a podobne, na základe ktorých bude možné kvantifikovať obrátkovosť parkovania na jednotlivých parkoviskách a následne pri návrhu parkovacej politiky bude možné z týchto dát navrhnúť opatrenia,“ priblížila Vargová.

Informácie ohľadne obsadenosti parkovacích miest budú zobrazené na informačných LED paneloch, ktoré budú inštalované v siedmich lokalitách v meste:

Panel 1 - Vstup Galanta

Panel 2 - smer z Veče

Panel 3 - Tesco Šaľa /COV Veča

Panel 4 - Pešia zóna

Panel 5 - ul. Dolná

Panel 6 - Diakovská

Panel 7 - Nitrianska

Zároveň si budú môcť vždy aktuálne informácie pozrieť aj cez mobilnú aplikáciu vo svojich smartfónoch. Informačné tabule a aplikácia poskytnú informácie nie len o parkoviskách, ale aj údaje o prostredí, v ktorom žijeme.

MODUL ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V rámci tohto modulu pribudnú v meste senzorové stanice, merať budú kvalitu ovzdušia – prašnosť, vlhkosť, teplotu, NO2, SO2, CO2, O3 a iné veličiny. Hodnoty budú merané v štyroch lokalitách – pri Dusle, v lokalite Váhu, pri Mestskom úrade v Šali a pri mestskej polícii. Informácie zo senzorových staníc uvidia užívatelia taktiež na informačných LED paneloch či cez mobilnú aplikáciu.

Onedlho sa práce rozbehnú aj v teréne, obyvatelia si zatiaľ budú môcť všimnúť realizáciu prípojok optických káblov. Následne sa budú inštalovať parkovacie senzory na spomínaných miestach. O ďalšom vývoji projektu budeme postupne informovať. Prvé informácie z moderných led tabúľ si budete môcť prečítať koncom tohto roka.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.