Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2022 - 08:44  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 08:45  //  zobrazené: 1377

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

číslo: I04/2022

Požadované informácie: z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

 

 • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
 • Akýkoľvek iný dokument nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Stavebné ohlásenie
 • Akýkoľvek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

 

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby.

 

Sprístupnené informácie:

 

Stavebný úrad v Šali  v období od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021 nevydal územné rozhodnutie a vydal päť stavebných povolení pre právnické osoby.

 

 1. LEBECO, s. r. o. – verejná vyhláška – rozhodnutie -  stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 19 strán A4.
 2. IQ BÝVANIE, s. r. o. – rozhodnutie -  stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 10 strán A4.
 3. IQ BÝVANIE, s. r. o. – rozhodnutie -  stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 10 strán A4.
 4. IQ BÝVANIE, s. r. o. – rozhodnutie -  stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 9 strán A4.
 5. IQ BÝVANIE, s. r. o. – rozhodnutie -  stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 9 strán A4.

Prílohy

IQ BÝVANIE, s. r. o. II

(pdf - 802.46 kB)
LEBECO, s. r. o.

(pdf - 1.61 MB)
IQ BÝVANIE, s. r. o. I

(pdf - 807.65 kB)
IQ BÝVANIE, s. r. o. III

(pdf - 787.86 kB)
IQ BÝVANIE, s. r. o. IV

(pdf - 776.61 kB)