Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.08.2022 - 12:49  //  aktualizácia: 11.08.2022 - 16:39  //  zobrazené: 618

Šaľa získala prvenstvo v súťaži KlimaOBEC

Šaľa má najlepší prístup ku klíme a energetike. Vyplýva to z výsledkov celoslovenskej súťaže KlimaOBEC, ktorú organizovalo Združenie Priatelia Zeme-CEPA. Združenie ocenilo množstvo aktivít mesta v oblasti životného prostredia.

Úspora energií, udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie, uplatňovanie prvkov SMART cities v oblasti energetiky a dopravy, to sú len niektoré kritériá, ktoré združenie hodnotilo v rámci súťaže. V rámci súťaže ocenili najmä systematický prístup k opatreniam na zníženie energie a emisií CO2. V oblasti dopravy získala Šaľa body najmä za opatrenia na podporu verejnej a nemotorovej dopravy. Napríklad mestská hromadná doprava v Šali je zabezpečená elektrobusom, ktorá dokáže obslúžiť vyše 60% cestujúcich a ročne ušetrí cca 40 ton CO2. Aj mestská polícia a niektorí zamestnanci mestského úradu využívajú na pracovné účely vozidlá na elektrický pohon. Aktuálne mesto obstaráva dodávateľa na vybudovanie  prepojenia autobusovej, železničnej a cyklistickej dopravy. Nová autobusová stanica bude v tesnej blízkosti železničnej. Jej súčasťou budú SMART lavičky, záchytné parkovisko, stojany a boxy na bicykle, pešia zóna a zeleň.

Mesto Šaľa buduje SMART systém merania a vyhodnocovania dát. V súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na monitoring ovzdušia a inštalovanie senzorov parkovania, na čo nadviaže po vyhodnotení získaných dát v budúcnosti aj parkovacia politika v meste.

Keďže Šaľa je členom SMART City klubu, ukazovatele úspory CO2 sú vyhodnocované.

V rámci projektov, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov, sa podarilo zrekonštruovať niekoľko verejných objektov, vrátane budovy mestského úradu, základnej školy, domu kultúry v centre mesta i v mestskej časti. Úspory energií v zrekonštruovaných budovách vyhodnocuje každoročne v správe o plnení PHSR mesta. Správy sú verejne dostupné na stránke mesta.

V oblasti zásobovania teplom hodnotitelia ocenili zásobenie domácností teplom z diaľkového vykurovania, ktoré z veľkej časti využíva obnoviteľné zdroje. Časť prevádzkuje mestská spoločnosť, ktorá využíva geotermálnu energiu a plyn, zvyšok zabezpečuje súkromná kotolňa na slamu a štiepku.

Účelom 1. ročníka súťaže KlimaOBEC bolo najmä zmapovať príklady dobrej praxe na Slovensku. „Hodnotila sa najmä koncepčnosť realizovaných opatrení a to, či spĺňajú kritériá dobrej praxe. Zdieľanie dobrej praxe v rámci Slovenska je najlepší spôsob, ako sa navzájom inšpirovať a motivovať k ambicióznejšej lokálnej energetickej a klimatickej politike,“ píšu organizátori súťaže. Zdá sa, že Šaľa je jednou z najlepších príkladov v tejto oblasti. Súťaž prebiehala od 11. apríla do konca mája tohto roka a zapojilo sa 11 samospráv. Víťaz, teda naše mesto, získalo energetický audit na nami určenú budovu v hodnote 2 500 eur.

Viac informácií nájdete tu: https://energoportal.org/priklady-dobrej-praxe/o-je-dobry-projekt

(ek)

 

"Priatelia Zeme-CEPA ďakujú za finančnú podporu pri realizácii tejto súťaže nadácii European Climate Foundation."