Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.02.2014 - 09:50  //  aktualizácia: 18.02.2014 - 09:53  //  zobrazené: 1661

Prvácka žiacka knižka

V Obradnej sieni Mestského úradu Šaľa sa uskutočnilo dňa 12. 2. 2014 tradičné podujatie pod názvom Najkrajšia žiacka knižka - ocenenie najlepších žiakov 1. ročníkov mestských základných škôl za 1. polrok 2013/2014. Primátor mesta Šaľa, MUDr. Martin Alföldi a vedúci Spoločného školského úradu, PaedDr. Michal Vrbovský, za účasti rodičov a pedagógov odmenili 13 najlepších žiakov z prvých tried mestských základných škôl pochvalným listom, malým darčekom a tortou. Príjemnú atmosféru a kultúrny program zabezpečila Mgr. Alena Demková so svojím divadelným súborom.

Ocenení prváci:

Barbora Takáčová  ─ ZŠ Bernolákova, l. trieda
Lukáš Vrba – ZŠ J. Hollého, l. A trieda
Nikola Lehocká – ZŠ J. Hollého, l. B trieda
Nina Gyárfásová – ZŠ s MŠ J. Murgaša, l. A trieda
Maximilián Csimma – ZŠ s MŠ J. Murgaša, l. B trieda
Timon Vereš – ZŠ s MŠ J. Murgaša, l. C trieda
Tatiana Szikorová – ZŠ J. C. Hronského, l. A trieda
Dominika Szentiványiová – ZŠ J. C. Hronského, l. B trieda
Adrián Jelínek – ZŠ J. C. Hronského, l. C trieda
Nina Miháliková – ZŠ J. C. Hronského, l. D trieda
Zuzana Prváková – ZŠ Ľ. Štúra, l. A trieda
Kristína Maľová – ZŠ Ľ. Štúra, l. B trieda
Immanuel Lelovics – ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, l. trieda