Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 11:09  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:10  //  zobrazené: 1300

Prečo nie je zahrnutá do opráv kompletná rekonštrukcia Trnoveckej ul.?

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Prečo nie je zahrnutá do opráv kompletná rekonštrukcia Trnoveckej ul.?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Návrh rekonštrukcií viacerých miestnych komunikácií je vypracovaný na základe poškodenia, vyťaženosti a celkových ročných nákladov v rámci kapitálových výdavkov, ktoré je mesto schopné zvládnuť. Zámeny na základe Vašich požiadaviek nie sú vylúčené.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností