Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.11.2016 - 18:44  //  aktualizácia: 10.11.2016 - 18:45  //  zobrazené: 1450

Podotknutie, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. 01. 2016 interpeloval zriadenie parkoviska na pešej zóne č. 2 v blízkosti bánk

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2016


V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 10. 2016,
ste predniesli ústne interpelácie v znení:

1. „Chcel by pripomenúť, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. 01. 2016 interpeloval zriadenie parkoviska na pešej zóne č. 2 v blízkosti bánk (Tatrabanka a.s., UniCredit Bank a.s., Slovenská sporiteľňa a.s.) pre ťažko zdravotne postihnutých občanov; odpoveď dostal v duchu, že parkovisko nie je momentálne odovzdané do údržby miestnych komunikácií;
po jeho odovzdaní bude možné tento návrh riešiť; opýtal sa, v akom je to v dnešnom stave.“

2. Priestor za rampami smerom na Diakovce po pravej strane, hranica areálu kovošrotu,
je tam trávnatý priestor, na ktorom sa veľmi často zdržujú aj nákladné vozidlá a v prípade nepriaznivého počasia znečisťujú komunikáciu. Komu tento priestor patrí a zároveň, či by aj hliadka mestskej polície nemohla častejšie dohliadať na to, ak by tam nejaké také vozidlá parkovali na tejto trávnatej ploche.


Podľa § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali zasielame odpovede na Vaše interpelácie:

1. Záchytné parkovisko pre pešiu zónu je zaevidované v majetku mesta a keďže bolo financované zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu, Vašu požiadavku o vytvorenie vyhradeného parkoviska pre občanov ťažko zdravotne postihnutých v blízkosti bánk Slovenská sporiteľňa a.s. a Tatra banka a.s. musíme mať odsúhlasenú riadiacim orgánom ministerstva. K takejto žiadosti o zmenu musíme okrem argumentov, ktoré uvádzate aj Vy vo svojej interpelácii, priložiť aj súhlas autora projektu so zmenou


a súhlas dopravného inžiniera, čo sa nám doposiaľ nepodarilo získať v písomnej podobe. Napriek tomu sa budeme snažiť túto požiadavku občanov čo najskôr zrealizovať do finálnej podoby.

2. Uvedený pozemok je vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky. Pokiaľ priestor nepatrí mestu, nie je v kompetencii mestskej polície riešiť  parkovanie na tráve. Kontroly môže mestská polícia zamerať len na vozidlá, ktoré by znečistili pozemné komunikácie.