Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.07.2015 - 13:10  //  aktualizácia: 09.07.2015 - 13:12  //  zobrazené: 1678

Participatívny rozpočet

Mestské zastupiteľstvo schválilo pre rok 2015 výdavky vo výške 5 000 EUR na projekty, ktoré si vyberajú priamo občania nášho mesta tzv. participatívny rozpočet. Proces realizácie participatívneho rozpočtu prebieha tak, že skupiny obyvateľov alebo aj jednotlivci si navrhli projekty, ktoré by si želali realizovať s cieľom skrášlenia a zlepšenia podmienok života v meste Šaľa. Boli to práve obyvatelia, ktorí si navrhli a spracovali projekt, pričom mesto zabezpečí na základe vhodnosti výberu lokality, reálnosti rozpočtu, samotnú realizáciu projektu.

Na základe výzvy na predkladanie projektov v rámci schválených finančných prostriedkov na participatívny rozpočet mesta Šaľa na rok 2015 zverejnenej na webovej stránke mesta Šaľa sa do projektu prihlásili dva návrhy:

  • Detské ihrisko ul. Mostová navrhovateľ: ŠAĽA-TVOJE MESTO, o. z. Nešporova 24, 927 01 Šaľa, IČO: 42 336 449

projekt vo výške 3.576 €

  • Lezecká stena – Premium na detské ihrisko na ul. Novomeského navrhovateľ: Občianske združenie Novomeského, L. Novomeského 2, 927 01 Šaľa

projekt vo výške 1.850 €

 

Vyhodnotenie projektov:

Návrhy boli predložené komisii, ktorá skontrolovala formálnu stránku predložených projektov a možnosť realizácie z hľadiska zákonnosti.

Vzhľadom k tomu, že na základe výzvy na predkladanie projektov v rámci schválených finančných prostriedkov na participatívny rozpočet mesta Šaľa na rok 2015, ktorá bola zverejnená na webovej stránke mesta Šaľa sa do projektu prihlásili dva návrhy, sa komisia rozhodla odsúhlasiť a vyhovieť v plnej výške obom projektom bez verejného hlasovania obyvateľov.

Po realizácii jednotlivých projektov Vás budeme informovať.