Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 11:17  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:18  //  zobrazené: 2407

Ohľadne ulici Feketeházyho

predkladateľ: Mgr. Mária Farkašová

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

  1. „Mám dve interpelácie, mám k nim aj fotky; k tej prvej vlastne preto, lebo toto je interpelácia, zrovna p. poslanci Krištof aj Gomboš interpelovali a tento prechod na Kráľovskej, cítila som potrebu, aby ste naozaj videli, aká je tam zlá situácia, tuto sprava široko ďaleko prechod nikde, zľava tak isto široko ďaleko prechod nikde; ten prechod možno bol pred letom natretý, ale to nemá vôbec žiadny význam tam znovu striekať prechod, lebo to sa za mesiac zoderie a tým, že ešte tam neboli poskytnuté informácie, že v akom to je stave, tak som si to dovolila znovu predniesť, lebo čas je taký, že už je jeseň, skoro sa stmieva, neskoro sa rozodnieva a hlavne o tie deti nám ide, sídlisko je z jednej aj z druhej strany,
  2. pri druhej interpelácii mi ide o ulicu Feketeházyho, je to od začiatku až po koniec; tým, že tam máme pešiu zónu, otvorila sa tam ulica, stala sa veľmi frekventovanou, či už pre autá, alebo chodcov; na tejto ulici som narátala 26 kontajnerov; neviem, aké má mesto kompetencie, čo s tým môže robiť, tie kontajnery predpokladám, že patria tým spoločnostiam, ktoré sú tam, možno sa s tým dá niečo robiť; nejde len o to, ako to strašne vyzerá, že všetci, ktorí sú z iných miest, musia tade prechádzať, je to strašne škaredá vizitka a my občania, čo tade prechádzame, je tam neuveriteľný zápach, strašne to tam smrdí, až do nemocničného parku tam cítiť tie odpady.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Referent zodpovedný za správu miestnych komunikácií dal vypracovať návrh aktívneho priechodu pre chodcov v uvedenom úseku spolu s cenovou ponukou. Ak bude ponuka vyhovovať finančným možnostiam mesta Šaľa, tak bude v čo najkratšom možnom čase inštalovaný ešte v tomto roku.
  2. Pri dokončení ulice Feketeházyho sme sa snažili tam, kde to bolo možné a pozemky boli smerom na túto ulicu z Hlavnej prechodné, o premiestnenie zberných nádob z ulice Hlavnej. Počítalo sa s tým, že táto ulica bude akousi obslužnou ulicou, aby sa od zásobovania a činností spojených s vývozom odpadu odbremenila Hlavná ulica. Žiaľ, nie všade to je možné, nakoľko niektoré pozemky nie sú prechodné z Hlavnej na Feketeházyho.

Zberné nádoby na Feketeházyho ulici prislúchajú jednotlivým prevádzkam (počínajúc pasážou, kde sídlia zubári – 3 kontajnery, reštaurácia Pepper – 1 kontajner a 1 ks kuka nádoby, tržnica – 3 kontajnery, reštaurácia Galvan – 2 kontajnery, budova bývalého Vodomontu – 2 kontajnery). Ostatné kontajnery sú príslušné pre jednotlivé bytové domy (City park, 13-poschodové a nové mestské bytovky).

Podľa našich zistení sú najviac obťažujúce zápachom kontajnery pri tržnici. Po našom upozornení majiteľa tržnice došlo vždy na určitý čas k zlepšeniu.

V súčasnosti sa rieši ešte umiestnenie kontajnerov pre 13-poschodové činžiaky na Kráľovskej, ktoré sú v dôsledku výstavby nájomných bytov zatiaľ na trávnatej ploche.

Chlórovanie kontajnerov prebehlo v letných mesiacoch dvakrát.

Vzhľadom na pretrvávajúce teplé počasie sa môže aj v tomto období z niektorých kontajnerov šíriť zápach. V spolupráci s vývozcom zmonitorujeme stav a zabezpečíme dezinfekciu chlórom.

 

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia