Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 19.07.2016 - 13:22  //  aktualizácia: 19.07.2016 - 13:29  //  zobrazené: 1634

Ohľadne termínu realizácie ostrovčekov na priechode na Nitrianskej ulici a umiestnenia dopravného spomaľovacieho prahu na ul. Fr. Kráľa.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Vec

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 23. júna 2016

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 06. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 1. „Termín realizácie ostrovčekov na priechode Nitrianska ulica.

  Chcel by som sa spýtať, či realizácia prebehne tento rok. Ak nie, bolo by dobre zatiaľ požiadať SSC o vyznačenie vodorovného aj zvislého zákazu parkovania min. dve parkovacie miesta od prechodu kvôli zlepšeniu výhľadu a bezpečnosti chodcov,

 2. Umiestnenie dopravného spomaľovacieho prahu na ul.Fr. Kráľa.

  Tato interpelácia bola prednesená už na 1. zasadnutí mestského zastupiteľstva 28.1.2016. Je
  k tomu potrebné vyjadrenie dopr. inžiniera. V prípade zamietavého vyjadrenia by bolo dobre tam doplniť aspoň klasický prechod kvôli vysokej frekvencii aut. Jeden prechod je pri
  Fr. Kráľa 6 a ďalší až na Nitrianskej ulici.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 1. Projekt pre realizáciu dopravných ostrovčekov na ceste I/75 bol vypracovaný mestom Šaľa už v roku 2009 a odovzdaný správcovi Slovenskej správe ciest a. s. (SSC). V roku 2014 bol projekt na žiadosť SSC opätovne prepracovaný na náklady mesta a odovzdaný v roku 2015 s tým, že SSC na základe projektov vyhradí v rozpočte pre rok 2016 potrebnú finančnú čiastku pre ich realizáciu v tom istom roku. Podľa posledných vyjadrení zástupcov SSC sú z dôvodu výmeny vedenia na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pozastavené všetky projekty a prebiehajú iba zazmluvnené projekty a bežná údržba.

 2. Priechod pre chodcov na ul. Fraňa Kráľa bude zrealizovaný najneskôr do konca augusta 2016.