Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.04.2016 - 15:07  //  aktualizácia: 05.04.2016 - 15:08  //  zobrazené: 1697

Ohľadne spomaľovača na ulici Brezovej, smetných košov na Družstevnej ulici...

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016


V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016, ste predniesli interpelácie v znení:

1.    Či by mohol byť obnovený spomaľovač na ulici Brezovej, ktorý tam majú, lebo bol kovový a už sa úplne rozpadol a mali by záujem o asfaltový, tak, ako sa to teraz po novom robí; ďalej majú na Brezovej ulici staré lampy s takými držiakmi, ktoré nie sú zdemontované, že či by mohlo mesto zariadiť demontáž týchto kovových držiakov bývalých lámp.

2.    Obyvatelia z Orechovej II. by chceli informačnú tabuľu, že návštevníci z cudzích miest, alebo aj domáci sa nevedia orientovať, keďže väčšina ulíc je jednosmerná; takže na úrovni ulíc Záhradnícka a Družstevná, či by nemohla byť orientačná tabuľa, alebo smerovky, že kde sú aké ulice.

3.    Či by mesto mohlo osadiť viac smetných košov (pri škôlkach na Družstevnej ulici), aby sa deti naučili poriadku, lebo tam  dobrovoľníci chodia upratovať po nich.
 
4.    Občianske združenie Petra Bošňáka a Šaľa-Tvoje mesto dostali plochu pri zelenom dome, ale jedine táto tabuľa je umiestnená opačne, ako všetky ostatné; teda nie tak, že keď idete po chodníku, tak to vidíte, ale musíte sa otočiť a ísť na cestu a od parkoviska pozerať, čiže takéto miesto majú; opýtala sa, či by celá táto tabuľa nemohla byť ich, keďže sú dve združenia a otočiť ju tak, ako sú ostatné.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na Vaše interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

1.    Spomaľovacie prahy sú vyrobené z tvrdenej gumy. Spomaľovač na ulici Brezovej môže byť riešený priamo na mieste pri stretnutí s obyvateľmi uvedenej ulice.                                                                               
Staré výložníky umiestnené na stĺpoch v majetku ZSE budú demontované až pri ich rekonštrukcii. Demontáž v réžii mesta Šaľa by bola časovo náročná a vyžadovala by si odstavenie prívodu elektrickej energie na dlhšiu dobu.

2.    Pri osobnom stretnutí a tvaromiestnej obhliadke preberieme potrebu osadenia doplnkových informačných tabúľ.

3.    V súčasnej dobe nedisponujeme žiadnymi smetnými nádobami, ktoré by bolo možné umiestniť v danej lokalite. V priebehu tohto kalendárneho roka bude mesto Šaľa obstarávať malé smetné nádoby. Po ich dodaní vyhovieme vašej požiadavke.

4.    Reklamné tabule na záchytnom parkovisku (II. časť pešej zóny) boli realizované na základe schválenej projektovej dokumentácie (v zmysle stavebného povolenia) a boli na pevno osadené. „Otočenie“ požadovanej tabule si vyžaduje opätovné finančné náklady na práce s tým spojené a zásah do ukončeného projektu financovaného zo zdrojov EÚ. Napriek tomu sa pokúsime nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým dotknutým stranám.


S pozdravom

 
Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali