Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.04.2016 - 15:09  //  aktualizácia: 05.04.2016 - 15:10  //  zobrazené: 1654

Ohľadne počtu ľudí čo boli prijatí do pracovného pomeru na Mestskom

predkladateľ: Ing. Michael Angelov

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016


V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016, ste predniesli interpelácie v znení:

1.    Koľko ľudí bolo prijatých do pracovného pomeru na Mestskom úrade a MsKS od začiatku roka 2015? Koľko bolo vyhlásených výberových konaní na tieto pozície a kde boli zverejnené informácie? Aká je výška týchto pracovných úväzkov?
2.    Koľko ľudí bolo prijatých do pracovného pomeru v Domove dôchodcov? Koľko bolo vyhlásených výberových konaní na tieto pozície a kde boli zverejnené informácie? Aká je výška týchto pracovných úväzkov?
3.    Aká bola cena vozidla Škoda Superb, ktoré MsÚ obstaralo v decembri 2015, aké služby s ním boli obstarané a aká bola cena týchto služieb?   

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na Vaše interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

1.    Do pracovného pomeru v roku 2015 bolo prijatých 38 zamestnancov (z toho 5 pracovných pozícií je obsadených zamestnancami opätovne prijímaných na pracovné činnosti počas sezónnej prevádzky Zimného štadióna, 8 pracovných pozícií obsadených zamestnancami opätovne prijatých na pozície v rámci obnoveného projektu Chránenej dielne, 2 pracovné pozície obsadené absolventami v rámci projektu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny - absolventská prax, 1 pracovné miesto preobsadené zo zamestnancov). Výberové konanie bolo vypísané na 14 z uvedených pracovných pozícií. Oznam o výberovom konaní je zverejňovaný na stránke mesta Šaľa www.sala.sk (14 výberových konaní), na úradných tabuliach pred Mestským úradom Šaľa a COV Veča (14 výberových konaní), na stránke Úradu práce sociálnych vecí a rodiny www.istp.sk (5 výberových konaní). Pracovné pozície v 36 prípadoch sú na plný pracovný úväzok, v 2 prípadoch na skrátený pracovný úväzok.

2.    Viď. samostatné vyjadrenie riaditeľky Domova dôchodcov Šaľa.

3.    Cena vozidla Škoda Superb, ktoré mesto obstaralo v decembri 2015, bola 40.885,08 EUR vrátane DPH. Táto obstarávacia cena je vrátane:
•    Všetkých nákladov spojených s finančným lízingom,
•    Povinného zmluvného poistenia vozidla,
•    Havarijného poistenia vozidla,
•    Poistenia finančnej straty GAP.


S pozdravom







  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali